Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

8.5 Převody mezi finančními účty

Při převodu prostředků v cizí měně mezi pokladnami (valutová a korunová), bankovními účty (devizový a korunový), ale i z banky do pokladny či naopak, musíte vždy vytvořit dva doklady:

  • jeden výdajový doklad – pokladní nebo bankovní,
  • jeden příjmový doklad – pokladní nebo bankovní.

Pokud realizujete převod peněz mezi devizovým a jiným účtem, resp. valutovou a jinou pokladnou, dochází k tomu, že vlivem změny kurzu zůstává na účtu 261 částka, která nebyla převedena na účet 221, resp. 211.

Příklad: Potřebujete převést 2 470 Kč (nákupní kurz 24,70 Kč/EUR) na 100 EUR.

Řešení: Z banky (účet A) či pokladny (Kč) provedete výdej v částce 2 470 Kč s předkontací 261/221xxx nebo 261/211xxx, členění DPH bude PN (Nezahrnovat do přiznání DPH). Dále v bance (účet B) či v pokladně (EUR) vytvoříte příjmový doklad s předkontací 221xxx/261 nebo 211xxx/261.

AgendaOperaceČástkaMěnaMDDal
Pokladna (Kč)Výdej peněz2 470261211001
Pokladna (EUR)Příjem peněz100EUR
Příjem peněz – účetně2 470211002261

O vzniklém rozdílu nebudete během účetního období účtovat, ale vyúčtování provedete až při uzavírání účetních knih.

Na účtu 261 se v průběhu roku vyskytnou/kumulují/načítají kurzové rozdíly, které se mohou i vzájemně vyrovnávat. Konečný zůstatek před účetní uzávěrkou roku vyúčtujete následujícím způsobem:

  • jedná-li se o kurzový zisk, účtujete jej na vrub účtu 261 a ve prospěch účtu 663,
  • jde-li o kurzovou ztrátu, zaúčtování provedete na účty 563/261.

Příklad: Firma má dvě valutové pokladny a při účtování používá pevné kurzy. První valutová pokladna je vedena v dolarech (USD) a používá analytický účet 211002, druhá je v eurech (EUR) a používá analytický účet 211003. Prostřednictvím banky byla dne 4. 5. provedena směna 200 USD na 181 EUR při kurzu 22,81 Kč/USD a 25,20 Kč/EUR. Příjem peněz v eurech do valutové pokladny se uskutečnil při pevném kurzu 24,70 Kč/EUR. Zaúčtujte celou operaci včetně vzniklého rozdílu.

Výdej v dolarech bude při uvedeném kurzu činit 4 562 Kč, příjem v eurech bude při uvedeném kurzu činit 4 470,70 Kč. Vzniklý rozdíl je kurzová ztráta ve výši 91,30 Kč.

DatumAgendaOperaceČástkaMDDal
4. 5.PokladnaVýdej peněz (USD)4 562261211002
4. 5.PokladnaPříjem peněz (EUR)4 470,70211003261
31. 12.Interní dokladyVyúčtování rozdílu91,30563261