Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

8.3 Likvidace v cizí měně

Likvidace v cizí měně se od úhrady v korunách poněkud liší, neboť se při ní musí vyřešit a zaúčtovat případné kurzové rozdíly. Kurzové rozdíly jsou způsobené časovým posunem mezi zaúčtováním faktury a její úhradou, kdy se obvykle změní kurz cizí měny. Kurzový rozdíl se účtuje automaticky na základě údajů v agendě Globální nastavení/Cizí měny.

POHODA dokonce umožní likvidovat v jiné cizí měně než v té, kterou máte uvedenou u likvidované faktury. Možnost úhrady v jiné cizí měně je ale nutné smluvně ošetřit s vaším zahraničním obchodním partnerem.

Postup při likvidaci faktury v cizí měně

 • Likvidace na devizový účet
  Platbu jste obdrželi na devizový účet vedený například v dolarech (USD). V agendě Banka vytvoříte nový doklad a vyberete účet v cizí měně. Teprve poté vyvoláte likvidaci. V zobrazeném dialogovém okně Likvidace v cizí měně zadáte hodnoty k úhradě. Kurz cílové měny se načte z kurzového lístku podle nastavení u devizového účtu (pevný nebo denní kurz). Tento kurz můžete změnit ručním zápisem.
 • Likvidace na korunový účet
  Pokud platba přišla na běžný účet vedený v českých korunách, přepočet z cizí měny na českou provedla banka a tento kurz nijak neovlivníte. Vytvoříte hradicí doklad v českých korunách a v dialogovém okně Likvidace v cizí měně zadáte ručně kurz použitý bankou do pole Kurz likvidace v části Likvidovaný doklad.

 • Likvidace v jiné měně
  Faktura byla vystavena například v eurech (EUR), platba byla realizována v dolarech (USD) a byla tak připsána na účet vedený v dolarech (USD). Kurz můžete zadat dvěma způsoby. Buď uvedete kurz pro přepočet jiné měny na české koruny, anebo zaškrtnete pole Směnný poměr a zadáte poměr jiné měny k měně výchozí. V tomto případě například směnný poměr 1,15 znamená, že 1 000 EUR je 1 150 USD. Vypočtený kurz jiné měny k české koruně je pro kontrolu uveden v poli Kurz cíl. měny.
 • Ruční výpočet
  Jestliže vám nevyhovují výpočty prováděné přímo programem, zatrhněte pole Ruční úprava bez přepočtu. Potom můžete zadat korunovou částku po přepočtu a kurzový rozdíl ručně. Jakoukoliv kontrolu správnosti POHODA neprovádí. Ruční výpočet je vhodné použít třeba při likvidaci v jiné měně, kdy vlivem násobných kurzových přepočtů a zaokrouhlování zůstane malá částka z faktury neuhrazena.
 • Částečná likvidace
  Při částečné likvidaci uvedete hrazenou výši faktury do pole Částka. V pravém spodním rohu (na obrázku výše) uvidíte vyčíslen kurzový rozdíl.

Příklad: Účetní jednotka provádí veškeré přepočty cizích měn denním kurzem ČNB. Vystavila fakturu za zboží na částku 100 USD. V den vystavení faktury činil kurz 22 Kč/USD. Faktura byla uhrazena v plné výši na devizový účet vedený v USD. V den úhrady činil kurz 23 Kč/USD.

AgendaOperaceČástkaMěnaMDDal
VydanéZboží100USD
fakturyZboží – účetně2 200311604
BankaÚhrada faktury100USD
Úhrada – účetně2 300221311
Kurzový zisk100311663

Příklad: Účetní jednotka provádí veškeré přepočty cizích měn denním kurzem ČNB. Vystavila fakturu za zboží na částku 100 USD, v den vystavení faktury činil kurz 22 Kč/USD. Faktura byla uhrazena ve dvou splátkách. První úhrada 80 USD v kurzu 23 Kč/USD, druhá úhrada 20 USD v kurzu 21 Kč/USD.

AgendaOperaceČástkaMěnaMDDal
Vydané fakturyZboží100USD
Zboží – účetně2 200311604
BankaÚhrada faktury80USD
1. úhradaÚhrada – účetně1 840221311
Kurzový zisk80311663
BankaÚhrada faktury20USD
2. úhradaÚhrada – účetně420221311
Kurzová ztráta20563311

Příklad: Účetní jednotka provádí přepočty cizích měn pevným kurzem 22 Kč/USD. Vystavila fakturu za zboží na částku 100 USD. Faktura byla později uhrazena v plné výši na devizový účet vedený v dolarech. Kurzové rozdíly nevznikly.

AgendaOperaceČástkaMěnaMDDal
VydanéZboží100USD
fakturyZboží – účetně2 200311604
BankaÚhrada faktury100USD
Úhrada – účetně2 200221311

Příklad: Účetní jednotka provádí veškeré přepočty cizích měn pevným kurzem 22 Kč/USD. Vystavila fakturu za zboží na částku 100 USD. Faktura byla později uhrazena v plné výši 100 USD na korunový účet, banka provedla přepočet kurzem 21 Kč/USD. Přestože firma používá pevné kurzy, vznikly kurzové rozdíly.

AgendaOperaceČástkaMěnaMDDal
VydanéZboží100USD
fakturyZboží – účetně2 200311604
BankaÚhrada faktury100USD
Úhrada – účetně2 100221311
Kurzová ztráta100563311