Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

8.3 Likvidace v cizí měně

Likvidace v cizí měně se od korunového účtu poněkud liší, neboť se při ní musí vyřešit a zaúčtovat případné kurzové rozdíly. Kurzové rozdíly jsou způsobené časovým posunem mezi zaúčtováním faktury a její úhradou, kdy se obvykle změní kurz cizí měny. Kurzový rozdíl se účtuje automaticky na základě údajů v agendě Globální nastavení/Cizí měny.

POHODA dokonce umožní likvidovat v jiné cizí měně než v té, kterou máte uvedenou u likvidované faktury. Možnost úhrady v jiné cizí měně je ale nutné smluvně ošetřit s vaším zahraničním obchodním partnerem.

Postup při likvidaci faktury v cizí měně

 • Likvidace na devizový účet
  Platbu jste obdrželi na devizový účet vedený například v dolarech (USD). V agendě Banka vytvoříte nový doklad a vyberete účet v cizí měně. Teprve poté vyvoláte likvidaci. V zobrazeném dialogovém okně Likvidace v cizí měně zadáte hodnoty k úhradě. Kurz cílové měny se podle nastavení účtu (pevný nebo denní kurz) načte z kurzového lístku. Tento kurz můžete změnit ručním zápisem.
 • Likvidace na korunový účet
  Pokud platba přišla na běžný účet vedený v českých korunách, přepočet z cizí měny na českou provedla banka a tento kurz nijak neovlivníte. Vytvoříte hradicí doklad v českých korunách a v dialogovém okně Likvidace v cizí měně zadáte ručně kurz použitý bankou do pole Kurz likvidace v oddíle Likvidovaný doklad.

  145_LikvidaceCM.png

 • Likvidace v jiné měně
  Faktura byla vystavena například v eurech (EUR), platba byla realizována v dolarech (USD). Připsána byla na účet vedený v dolarech (USD).
  Kurz můžete zadat dvěma způsoby. Buď uvedete kurz pro přepočet jiné měny na české koruny, anebo zaškrtnete pole Směnný poměr a zadáte poměr jiné měny k měně výchozí. V tomto případě například směnný poměr 0,9 znamená, že 1 000 EUR je 900 USD. Vypočtený kurz jiné měny k české koruně je pro kontrolu uveden v poli Kurz cílové měny.
 • Ruční výpočet
  Jestliže vám nevyhovují výpočty prováděné přímo programem, zatrhněte pole Ruční úprava bez přepočtu. Potom můžete zadat korunovou částku po přepočtu a kurzový rozdíl doplníte ručně. Jakoukoliv kontrolu správnosti POHODA neprovádí. Ruční výpočet je vhodné použít třeba při likvidaci v jiné měně, kdy vlivem násobných kurzových přepočtů a zaokrouhlování zůstane malá částka z faktury neuhrazena.
 • Částečná likvidace
  V pravém spodním rohu (na obrázku výše) vidíte vyčíslen kurzový rozdíl. Při částečné likvidaci snížíte údaj v poli Částka.

Příklad: Účetní jednotka provádí veškeré přepočty cizích měn denním kurzem ČNB. Vystavila fakturu za zboží na částku 100 USD. V den vystavení faktury činil kurz 24 Kč/1 USD. Faktura byla uhrazena v plné výši na devizový účet vedený v USD. V den úhrady činil kurz 25 Kč/USD.

Agenda Operace Částka Měna MD Dal
Vydané Zboží 100 USD
faktury Zboží – účetně 2 400 311 604
Banka Úhrada faktury 100 USD
Úhrada – účetně 2 500 221 311
Kurzový zisk 100 311 663

Příklad: Účetní jednotka provádí veškeré přepočty cizích měn denním kurzem ČNB. Vystavila fakturu za zboží na částku 100 USD, v den vystavení faktury činil kurz 24 Kč/1 USD. Faktura byla uhrazena ve dvou splátkách. První úhrada 80 USD v kurzu 25 Kč za USD, druhá úhrada 20 USD v kurzu 23 Kč/USD.

Agenda Operace Částka Měna MD Dal
Vydané faktury Zboží 100 USD
Zboží – účetně 2 400 311 604
Banka Úhrada faktury 80 USD
1. úhrada Úhrada – účetně 2 000 221 311
Kurzový zisk 80 311 663
Banka Úhrada faktury 20 USD
2. úhrada Úhrada – účetně 460 221 311
Kurzová ztráta 20 563 311

Příklad: Účetní jednotka provádí přepočty cizích měn pevným kurzem 24 Kč za USD. Vystavila fakturu za zboží na částku 100 USD. Faktura byla později uhrazena v plné výši na devizový účet vedený v dolarech. Kurzové rozdíly nevznikly.

Agenda Operace Částka Měna MD Dal
Vydané Zboží 100 USD
faktury Zboží – účetně 2 400 311 604
Banka Úhrada faktury 100 USD
Úhrada – účetně 2 400 221 311

Příklad: Účetní jednotka provádí veškeré přepočty cizích měn pevným kurzem 24 Kč za USD. Vystavila fakturu za zboží na částku 100 USD. Faktura byla později uhrazena v plné výši 100 USD na korunový účet, banka provedla přepočet kurzem 23 Kč za USD. Přestože firma používá pevné kurzy, vznikly kurzové rozdíly.

Agenda Operace Částka Měna MD Dal
Vydané Zboží 100 USD
faktury Zboží – účetně 2 400 311 604
Banka Úhrada faktury 100 USD
Úhrada – účetně 2 300 221 311
Kurzová ztráta 100 563 311