Odemkněte potenciál systému POHODA

4.3 Rezervy

Rezervy vytváříme za účelem krytí budoucích výdajů, které podle našich předpokladů v budoucnu nastanou, ale u nichž není přesně známá výše potřebné peněžní částky nebo období, ve kterém budou peníze vydány. Vzhledem k tomu, že rezervy jsou de facto nynějším uznáním budoucího závazku, jsou v rozvaze vykázány v cizích zdrojích.

Rezervy lze rozdělit do dvou skupin:

  • zákonné rezervy – jejich tvorbu a výši upravují daňové a další zákony,
  • jiné rezervy – jejich tvorba je požadována platnou účetní legislativou, resp. firma o nich rozhoduje sama.

V programu POHODA je pro tvorbu rezerv určena agenda Interní doklady. V této agendě vytvoříte rezervy tak, že v případě zákonných rezerv účtujete na vrub účtu 552 a ve prospěch účtu 451.

Rezervu na daň z příjmů je možné tvořit pouze v případě, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daňové povinnosti.

Pokud půjde o jiné rezervy, můžete účtovat třeba ve prospěch účtů 453 nebo 459 a na vrub účtů 554, pokud se rezerva týká provozních nákladů, na účet 574 v případě finančních nákladů, resp. na účet 599 při tvorbě rezervy na daň z příjmů.

Příklad: Podnik vytváří rezervu na daň z příjmů ve výši 45 000 Kč. Zaúčtujte.

AgendaOperaceČástkaMDDal
Interní dokladyTvorba rezervy45 000599453

Vytvořenou rezervu můžete čerpat, rušit či snížit opět prostřednictvím agendy Interní doklady. Tentokrát však budete účtovat na vrub účtu skupiny 45 a ve prospěch odpovídajícího účtu nákladů.

Příklad: Zaúčtujte čerpání rezervy ve výši 45 000 Kč, kterou podnik vytvořil na daň z příjmů.

AgendaOperaceČástkaMDDal
Interní dokladyČerpání rezervy45 000453599
Rezervy lze rozdělit do dvou skupin:

Komplexní příklad: Za tři roky plánuje firma ABC opravu stroje v předpokládané výši 600 000 Kč. Z tohoto důvodu management firmy rozhodl o tvorbě rezervy na uvedenou opravu ve výši 300 000 Kč ročně. Ve třetím roce je provedena oprava v celkové výši 650 000 Kč. Zaúčtujte.

AgendaOperaceČástkaMDDal
Interní dokladyTvorba rezervy v prvním roce300 000552451
Interní dokladyTvorba rezervy v druhém roce300 000552451
Přijaté fakturyDodavatelské faktury za opravu650 000511321
Interní dokladyČerpání rezervy ve třetím roce600 000451552

Účetní souvztažnosti pro rezervy
Operace MD Dal
Tvorba zákonné rezervy552451
Čerpání zákonné rezervy451552
Tvorba jiné rezervy týkající se provozní činnosti554459
Čerpání jiné rezervy týkající se provozní činnosti459554
Tvorba jiné rezervy týkající se finanční činnosti574459
Čerpání jiné rezervy týkající se finanční činnosti459574
Tvorba jiné rezervy týkající se daně z příjmů599453
Čerpání jiné rezervy týkající se daně z příjmů453599