Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

4.2 Rezervy

Rezervy vytváříme za účelem krytí budoucích výdajů, které podle našich předpokladů v budoucnu nastanou, ale u nichž není přesně známa výše potřebné peněžní částky nebo období, ve kterém budou peníze vydány. Vzhledem k tomu, že rezervy jsou de facto nynějším uznáním budoucího závazku, jsou v rozvaze vykázány v cizích zdrojích.

Rezervy lze rozdělit do dvou skupin:

  • zákonné rezervy – jejich tvorbu a výši upravují daňové a další zákony,
  • jiné rezervy – jejich tvorba je požadována platnou účetní legislativou, resp. firma o nich rozhoduje sama.

V programu POHODA je pro tvorbu rezerv určena agenda Interní doklady. V této agendě vytvoříte rezervy tak, že v případě zákonných rezerv účtujete na vrub účtu 552 a ve prospěch účtu 451.

Rezervu na daň z příjmů je možné tvořit pouze v případě, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daňové povinnosti.

Pokud půjde o jiné rezervy, můžete účtovat třeba ve prospěch účtů 453 nebo 459 a na vrub účtů 554, pokud se rezerva týká provozních nákladů, na účet 574 v případě finančních nákladů, resp. na účet 599 při tvorbě rezervy na daň z příjmů.

Příklad: Podnik vytváří rezervu na daň z příjmů ve výši 45 000 Kč. Zaúčtujte.

Agenda Operace Částka MD Dal
Interní doklady Tvorba rezervy 45 000 599 453

Vytvořenou rezervu můžete čerpat, rušit či snížit opět prostřednictvím agendy Interní doklady. Tentokrát však budete účtovat na vrub účtu skupiny 45 a ve prospěch odpovídajícího účtu nákladů.

Příklad: Zaúčtujte čerpání rezervy ve výši 45 000 Kč, kterou podnik vytvořil na daň z příjmů.

Agenda Operace Částka MD Dal
Interní doklady Čerpání rezervy 45 000 453 599

Rezervy lze rozdělit do dvou skupin:

Komplexní příklad: Za tři roky plánuje firma ABC opravu stroje v předpokládané výši 600 000 Kč. Z tohoto důvodu management firmy rozhodl o tvorbě rezervy na uvedenou opravu ve výši 300 000 Kč ročně. Ve třetím roce je provedena oprava v celkové výši 650 000 Kč. Zaúčtujte.

Agenda Operace Částka MD Dal
Interní doklady Tvorba rezervy v prvním roce 300 000 552 451
Interní doklady Tvorba rezervy v druhém roce 300 000 552 451
Přijaté faktury Dodavatelské faktury za opravu 650 000 511 321
Interní doklady Čerpání rezervy ve třetím roce 600 000 451 552

Účetní souvztažnosti pro rezervy
Operace MD Dal
Tvorba zákonné rezervy 552 451
Čerpání zákonné rezervy 451 552
Tvorba jiné rezervy týkající se provozní činnosti 554 459
Čerpání jiné rezervy týkající se provozní činnosti 459 554
Tvorba jiné rezervy týkající se finanční činnosti 574 459
Čerpání jiné rezervy týkající se finanční činnosti 459 574
Tvorba jiné rezervy týkající se daně z příjmů 599 453
Čerpání jiné rezervy týkající se daně z příjmů 453 599