4.2 Opravné položky

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku. Účetní jednotka může vytvářet zákonnéúčetní opravné položky. Zákonné opravné položky se tvoří podle zákona o rezervách ke snížení základu daně, tvorba účetních opravných položek vyplývá ze zásady opatrnosti.

V programu POHODA slouží pro jejich evidenci a účtování agenda Opravné položky z nabídky Účetnictví. Záznamy do této agendy lze pořizovat dvěma způsoby, a to automaticky ze zdrojových dokladů nebo ručně.

Pro tvorbu opravných položek k pohledávkám můžete využít povel Opravná položka… v agendách Vydané faktury a Ostatní pohledávky. Po vyplnění všech údajů v průvodci se automaticky vytvoří záznam do agendy Opravné položky a zapíše se na záložku Operace jako tvorba opravné položky. Vazbu na zdrojový doklad uvidíte na záložce Doklady.

Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek. Tvoří se na vrub nákladů a ve prospěch majetkových účtů 09x, 19x, 29x, 39x. Rozpuštění (zúčtování) opravné položky se účtuje obráceným zápisem a zadáte ho ručně jako další operaci.

Účetní souvztažnosti pro opravné položky
Operace MD Dal
Tvorba zákonné opravné položky k pohledávkám 558 391
Zúčtování (čerpání) zákonné rezervy 391 558
Tvorba opravné položky k dl. hmotnému majetku 559 092
Zúčtování (čerpání) opravné položky k dl. hmotnému majetku 092 559
Tvorba opravné položky k materiálu 559 191
Zúčtování (čerpání) opravné položky k materiálu 191 559
Tvorba účetní opravné položky k pohledávkám 559 391
Zúčtování (čerpání) účetní opravné položky k pohledávkám 391 559