Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

4.2 Opravné položky

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku. Účetní jednotka může vytvářet zákonnéúčetní opravné položky. Zákonné opravné položky se tvoří podle zákona o rezervách ke snížení základu daně, tvorba účetních opravných položek vyplývá ze zásady opatrnosti.

V programu POHODA slouží pro jejich evidenci a účtování agenda Opravné položky z nabídky Účetnictví. Záznamy do této agendy lze pořizovat dvěma způsoby, a to automaticky ze zdrojových dokladů nebo ručně.

Pro tvorbu opravných položek k pohledávkám můžete využít povel Opravná položka… dostupný přes nabídku Záznam/Operace v agendách Vydané faktury a Ostatní pohledávky. Po vyplnění všech údajů v průvodci se automaticky vytvoří záznam do agendy Opravné položky a zapíše se na záložku Operace jako tvorba opravné položky. Vazbu na zdrojový doklad uvidíte na záložce Doklady.

Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek. Tvoří se na vrub nákladů a ve prospěch majetkových účtů 09x, 19x, 29x, 39x. Rozpuštění (zúčtování) opravné položky se účtuje obráceným zápisem a zadáte ho ručně jako další operaci.

Účetní souvztažnosti pro opravné položky
OperaceMDDal
Tvorba zákonné opravné položky k pohledávkám558391
Zúčtování (čerpání) zákonné rezervy391558
Tvorba opravné položky k dl. hmotnému majetku559092
Zúčtování (čerpání) opravné položky k dl. hmotnému majetku092559
Tvorba opravné položky k materiálu559191
Zúčtování (čerpání) opravné položky k materiálu191559
Tvorba účetní opravné položky k pohledávkám559391
Zúčtování (čerpání) účetní opravné položky k pohledávkám391559