Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

6.10 Spotřební daň

Ve variantě TAX Profi můžete vystavit Přiznání ke spotřební dani z lihu, minerálních olejů, piva, vína meziproduktů. V dialogovém okně Průvodce zavedením Přiznání ke spotřební dani vyberte požadovaný typ přiznání spotřební daně a zdaňovací období, za které jej podáváte. V sekci Daň zadejte údaje potřebné pro výpočet daně, tzn. označení výrobku a množství. Vystavujete-li Přiznání ke spotřební dani z piva, je nutné do sloupce % zadat stupňovitost původní mladiny. Program TAX vám na základě zadaných údajů doplní sazbu daně, měrnou jednotku a vypočte celkovou daňovou povinnost ke spotřební dani. Máte-li nárok na vrácení daně, je nutné ve sloupci Kód zvolit důvod.

Spotřební daň

Zpracované přiznání ke spotřební dani odešlete na příslušný celní úřad prostřednictvím povelu Záznam/Podat elektronicky…

V agendě Spotřební daň poté můžete vystavit závazek, resp. pohledávku prostřednictvím povelu Vytvořit závazky/pohledávky…, který naleznete v menu Záznam.