Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

6.8 Daň z hazardních her

Zpracování Přiznání k dani z hazardních her je možné ve variantě Profi. Na základě ručně zadaných hodnot v jednotlivých sekcích agendy Daň z hazardních her program TAX vypočte celkovou daňovou povinnost k dani z hazardních her.

Sestavit lze řádné, opravné řádné a dodatečné přiznání.

Zdaňovacím obdobím této daně je vždy kalendářní čtvrtletí a daňové přiznání je nutné podat do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období. V tento den je také daň z hazardních her splatná.

Přiznání k dani z hazardních her se podává pouze elektronicky na Daňový portál Finanční správy nebo prostřednictvím datové schránky na příslušný finanční úřad. Při podání tohoto typu přiznání nelze využít tzv. e-tiskopisu (tj. datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu podané prostřednictvím daňového portálu). Přiznání nelze učinit ani písemně nebo ústně do protokolu.