Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Příručka uživatele > Přiznání > Daň z přidané hodnoty

6.4 Daň z přidané hodnoty

(pouze ve variantách Standard a Profi)

Daň z přidané hodnoty

Program TAX podporuje ruční vyplnění Přiznání k DPH.

Daň z přidané hodnoty

Formulář je možné odeslat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR nebo datovou schránkou na příslušný finanční úřad.

Uživatelé ekonomického systému POHODA tuto část programu nevyužijí, protože přiznání k DPH je možné zpracovat přímo v programu POHODA.

Kontrolní hlášení

Od 1. 1. 2016 vznikla plátcům DPH povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení, které v souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti nahrazuje současný výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH a zároveň tiskopis Evidence pro daňové účely dle § 44.

Plátce – právnická osoba podává kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce bez ohledu na své zdaňovací období. Fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání přiznání k DPH (tzn. měsíčně nebo čtvrtletně) do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

Daňový systém TAX umožňuje ruční vyplnění a elektronické podání kontrolního hlášení k DPH.

Uživatelé ekonomického systému POHODA mohou tento výkaz zpracovat a elektronicky odeslat přímo z programu POHODA.

Souhrnné hlášení

V programu TAX je možné ručně vyplnit i Souhrnné hlášení.

Tento výkaz je povinen odevzdat plátce za každý kalendářní měsíc, pokud uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státě. Jde-li o čtvrtletního plátce DPH, který poskytuje pouze služby podle § 9 odst. 1 zákona a jiná plnění do členského státu nemá, odevzdává souhrnné hlášení čtvrtletně.

Také v případě souhrnného hlášení není umožněno automatické zavedení dat z programu POHODA, neboť je možné výkaz vytvořit a elektronicky odeslat na Daňový portál Finanční správy ČR nebo datovou schránkou na příslušný finanční úřad přímo z programu POHODA.