Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Příručka uživatele > Přiznání > Daň z přidané hodnoty

6.4 Daň z přidané hodnoty

(pouze ve variantách Standard a Profi)

Daň z přidané hodnoty (CTRL+H)

V programu TAX je možné Přiznání k DPH vyplnit ručně, případně provést import přiznání ve formátu .xml nebo .p7s. Chcete-li do programu TAX načíst Přiznání k DPH vytvořené v programu POHODA, je tedy nutné v programu POHODA nejprve vytvořit příslušný XML soubor. Ten vytvoříte v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Přiznání DPH prostřednictvím povelu Záznam/Operace/Odeslání přiznání k DPH…

Daň z přidané hodnoty

Formulář je možné odeslat elektronicky na Daňový portál Finanční správy nebo datovou schránkou na příslušný finanční úřad.

Kontrolní hlášení

Od 1. 1. 2016 vznikla plátcům DPH povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení, které v souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti nahradilo Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH a zároveň tiskopis Evidence pro daňové účely dle § 44.

Plátce – právnická osoba podává kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce bez ohledu na své zdaňovací období. Fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání přiznání k DPH (tzn. měsíčně nebo čtvrtletně) do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

Daňový systém TAX umožňuje ruční vyplnění a elektronické podání kontrolního hlášení k DPH.

Uživatelé ekonomického systému POHODA mohou tento výkaz zpracovat a elektronicky odeslat přímo z programu POHODA.

Souhrnné hlášení

V programu TAX je možné ručně vyplnit i Souhrnné hlášení.

Tento výkaz je povinen odevzdat plátce za každý kalendářní měsíc, pokud uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státě. Jde-li o čtvrtletního plátce DPH, který poskytuje pouze služby podle § 9 odst. 1 zákona a jiná plnění do členského státu nemá, odevzdává souhrnné hlášení čtvrtletně.

Také v případě souhrnného hlášení není umožněno automatické zavedení dat z programu POHODA, neboť je možné výkaz vytvořit a elektronicky odeslat na Daňový portál Finanční správy nebo datovou schránkou na příslušný finanční úřad přímo z programu POHODA.