Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

6.12 Registrace

(pouze ve variantě Profi)

Varianta Profi umožňuje také zpracování následujících tiskopisů týkajících se registrační povinnosti:

  • Jednotný registrační formulář
  • Přihláška k registraci pro fyzické/právnické osoby
  • Oznámení o změně registračních údajů
  • Žádost o zrušení registrace
  • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty

Uvedené tiskopisy, s výjimkou Jednotného registračního formuláře, je možné elektronicky odeslat na Daňový portál Finanční správy či prostřednictvím datové schránky na příslušný úřad.