Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

6.9 Silniční daň

Při založení Přiznání k dani silniční se kromě poplatníka předvyplní i jednotlivá evidovaná vozidla včetně všech nastavení v agendě Vozidla. Pokud byly vstupní údaje kompletní, je práce na přiznání minimální. V případě potřeby lze doplnit údaje o časovém využití vozidel prostřednictvím kalendáře.

Kromě řádného přiznání lze samozřejmě zpracovat i přiznání opravné a dodatečné.

Program vytvoří přehled záloh a sleduje jejich proplacení. Jednotlivé zaplacené zálohy uveďte do sekce Daň.

V dialogovém okně Tisk se nabízí sestava Přehled termínů plateb, která zobrazuje mimo jiné celkovou roční daňovou povinnost, uhrazené zálohy a případný doplatek, resp. přeplatek na dani silniční. Znázorněny jsou i jednotlivé zálohy na daň, včetně daně za měsíc prosinec, která se vypořádává až v Přiznání k dani silniční a je splatná ve lhůtě pro podání přiznání. Pro zobrazení záloh silniční daně na následující rok je vždy nutné vystavit přiznání pro nové zdaňovací období, a to z důvodu načtení právě těch vozidel, která jsou v novém období předmětem daně silniční.

V případě, že máte již vystavené přiznání a provedli jste dodatečné změny údajů v agendě Vozidla, je třeba data v přiznání aktualizovat. K tomuto slouží funkce Aktualizovat vozidla, kterou spustíte pomocí stejnojmenného povelu z nabídky Záznam či z otevřeného přiznání po kliknutí pravým tlačítkem myši v panelu sekcí.

Silniční daň

Ze sekce Daň je možné vytvořit závazek na daň silniční prostřednictvím povelu Záznam/Vytvořit závazek. Závazek je možné vytvořit k záloze, na které se právě v tabulce nacházíte, nebo za celé zdaňovací období.

Přiznání je možné z agendy Silniční daň odeslat na finanční úřad v elektronické formě prostřednictvím povelu Záznam/Podat elektronicky.