Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

6.9 Silniční daň

(CTRL+S)

Při založení Přiznání k dani silniční se kromě poplatníka předvyplní i jednotlivá evidovaná vozidla z agendy Vozidla. Pokud byly vstupní údaje kompletní, je práce na přiznání minimální.

Kromě řádného přiznání lze samozřejmě zpracovat i přiznání opravné a dodatečné.

V dialogovém okně Tisk se nabízí sestava Přehled termínů plateb, která zobrazuje celkovou roční daňovou povinnost.

V případě, že máte již vystavené přiznání a provedli jste dodatečné změny údajů v agendě Vozidla, je třeba data v přiznání aktualizovat. Prostřednictvím povelu Aktualizovat vozidla z nabídky Záznam, či z otevřeného přiznání po kliknutí pravým tlačítkem myši v panelu sekcí, dojde k aktualizaci všech vozidel podle agendy Vozidla. Pokud jsou ve vystaveném přiznání již provedeny ruční úpravy, jsou tyto úpravy automaticky smazány. Potřebujete-li do již vystaveného přiznání přidat nové vozidlo, případně některé vozidlo z přiznání odstranit, zvolte v průvodci Aktualizace vozidel volby Přidat pouze nová vozidla či Odstranit pouze vyřazená vozidla. Prostřednictvím těchto voleb dojde k aktualizaci pouze těch vozidel, kterých se změna týká. U ostatních vozidel uvedených v přiznání nebude provedena žádná změna, ruční úpravy zůstanou v přiznání ponechány. Chcete-li v již vystaveném přiznání aktualizovat pouze vybrané vozidlo, je nutné v panelu sekcí kliknout na vozidlo, které chcete aktualizovat, a poté v nabídce Záznam, resp. prostřednictvím místní nabídky vyvolané pravým tlačítkem myši zvolit povel Aktualizovat vybrané vozidlo. Tento povel zaktualizuje pouze vybrané vozidlo, aniž by ve vystaveném přiznání došlo u ostatních vozidel ke smazání ručně uvedených údajů.

Přiznání je možné z agendy Silniční daň odeslat na finanční úřad v elektronické formě prostřednictvím povelu Záznam/Podat elektronicky… Přes povel Záznam/Vytvořit závazek… je možné automaticky vystavit závazek na silniční daň.