Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Umožňuje program TAX zpracovat přenesení daňové povinnosti, tzv. tuzemský reverse-charge?

odpověď

Ano, otevřete agendu Přiznání DPH a pomocí klávesy Insert založte nový záznam. Zobrazí se průvodce zavedením přiznání,
kde v poli Typ přiznání vyberte Přenesení daňové povinnosti, zvolte příslušný druh přiznání a ostatní údaje. Následně klikněte na povel Další a Dokončit. Po dokončení průvodce se otevře agenda Přenesení daňové povinnosti, kde vyplníte údaje, které jsou obsahem příslušného tiskopisu.

Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH byl s účinností od 1. 1. 2016 nahrazen kontrolním hlášením.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím