Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

V programu TAX jsem vytvořil Souhrnné hlášení. Nyní k němu potřebuji vystavit Následné souhrnné hlášení. Je to v programu TAX možné?

odpověď

V agendě Přiznání/Daň z přidané hodnoty zkopírujte klávesovou zkratkou Ctrl+K příslušné řádné Souhrnné hlášení. V zobrazeném dialogovém okně vyberete z výklopného seznamu Následné a potvrďte povelem OK.

Poté otevřete zkopírované Souhrnné hlášení a v sekci Plnění proveďte opravy. U plnění, které budete opravovat, zatrhněte sloupec Storno. Na další řádek uveďte správné plnění a uložte.
Řádky, u kterých se plnění nemění, je nutné v Následném souhrnném hlášení smazat klávesovou zkratkou Ctrl+Delete.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím