Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Mohu v programu TAX zpracovat souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty?

odpověď

Ano, otevřete agendu Přiznání DPH a pomocí klávesy Insert založte nový záznam. Objeví se průvodce zavedením přiznání, kde v poli Typ přiznání vyberte Souhrnné hlášení a nastavte příslušné údaje v dalších polích průvodce. Po dokončení průvodce se otevře agenda Souhrnné hlášení DPH, kde vyplníte údaje, které jsou obsahem příslušného souhrnného hlášení. 
Souhrnné hlášení je možné podat pouze elektronicky. Program umožňuje elektronické podání datovou schránkou nebo na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO) prostřednictvím povelu Podat elektronicky z nabídky Záznam.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím