Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Na tiskopise Přiznání k DPH potřebuji vyplnit kolonku Kód zdaňovacího období následujícího roku. Kde kód zadám?

odpověď

Ve vystaveném přiznání DPH zvolte sekci Otázky. Zde v poli Kód zdaňovacího období následujícího roku zvolte příslušný kód. (Pole je přístupné pouze v posledním zdaňovacím období kalendářního roku.)

Kód zdaňovacího období následujícího roku vyberte v souladu s pokyny k vyplnění přiznání:

Q - uvede plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc a který se rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok bude kalendářní čtvrtletí (§ 99a odst. 1)


M - uvede plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí a který se rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok bude kalendářní měsíc nebo již nesplňuje podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období dle § 99a odst. 1


Plátci, jejichž zdaňovací období se v následujícím kalendářním roce nemění, kód zdaňovacího období nevyplňují.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím