Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Daňovému poradci potřebuji zaslat výkazy ve formátu XML. Umožní mi program vygenerovat takovýto druh souboru?

odpověď

Ano, program TAX umožňuje export výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha v účetní závěrce) do souboru ve formátu XML.

Funkci Export výkazů do XML... naleznete v hlavní nabídce Soubor/ Datová komunikace. (Funkce je dostupná pro tiskopisy od roku 2018.)

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím