Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Lze do programu TAX načíst z ekonomického systému POHODA data pro výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, zjednodušeném rozsahu či v účelovém členění?

odpověď

Ano, automatické načtení výkazů z ekonomického systému POHODA je v programu TAX, varianta Profi, zapracováno od verze 5900. Z programu POHODA lze však importovat pouze data v tisících Kč.

V agendě Přiznání/Výkaz zisku a ztráty zvolte nový záznam a v průvodci zavedením výkazu zisku a ztráty vyberte příslušný typ výkazu a rok, za který chcete výkaz sestavit. Dále zatrhněte pole Převod dat z programu POHODA a na následující straně průvodce zvolte způsob zavedení dat z ekonomického systému POHODA.
Možnost Automatické zavedení vstupních dat z programu POHODA je přístupná pouze tehdy, pokud je v agendě Nastavení/Nastavení programu zadána v sekci XML komunikace cesta k instalačnímu adresáři programu POHODA. Pokud máte program POHODA nainstalován na jiném počítači než program TAX, vytvořte nejprve v programu POHODA prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/XML export pro TAX soubor s XML daty. V programu TAX poté zvolte možnost Načtení dat z XML souboru připraveného programem POHODA a zadejte cestu k vytvořenému souboru.
Po zvolení povelů Další a Dokončit dojde k načtení dat.

Zůstatky z minulého účetního období načte program TAX z ekonomického systému POHODA také automaticky.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím