Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Lze do programu TAX načíst z ekonomického systému POHODA data pro rozvahu v plném či zkráceném rozsahu?

odpověď

Ano, automatické načtení výkazů z ekonomického systému POHODA je umožněno v programu TAX ve variantě Profi a Standard. Z programu POHODA lze však importovat pouze data v tisících Kč.

V agendě Přiznání/Rozvaha zvolte nový záznam a v průvodci zavedením rozvahy vyberte příslušný typ výkazu a rok, za který chcete výkaz sestavit. Dále zatrhněte pole Převod dat z programu POHODA a na následující straně průvodce zvolte způsob zavedení dat z ekonomického systému POHODA. 
Možnost Automatické zavedení vstupních dat z programu POHODA je přístupná pouze tehdy, pokud je v agendě Nastavení/Nastavení programu zadána v sekci XML komunikace cesta k instalačnímu adresáři programu POHODA. Ve variantě Profi je navíc možné omezit právo na načítání z programu POHODA pomocí volby Načtení dat z programu POHODA v agendě Přístupová práva na záložce Práva.

Pokud máte program POHODA nainstalován na jiném počítači než program TAX, vytvořte nejprve v programu POHODA prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/XML export pro TAX soubor s XML daty. V programu TAX poté zvolte možnost Načtení dat z XML souboru připraveného programem POHODA a zadejte cestu k vytvořenému souboru.
Po zvolení povelů Další a Dokončit dojde k načtení dat.

Zůstatky z minulého roku načte program TAX z ekonomického systému POHODA také automaticky.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím