Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > TAX > Výkazy > Mohu z pro...

Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Mohu z programu TAX odeslat spolu s daňovým přiznáním i výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu v účetní závěrce?

odpověď

Ano, varianta programu TAX Profi a TAX Standard umožňuje odeslání výkazů společně s daňovým přiznáním jak pro právnické, tak pro fyzické osoby vedoucí účetnictví od přiznání za zdaňovací období 2013. Pro nevýdělečné organizace je toto umožněno od zdaňovacího období 2015.

V případě právnických osob zatrhněte ve vystaveném přiznání volbu Účetní závěrka přiložena, kterou naleznete v sekci Otázky. Tím se zpřístupní sekce Výkazy, kde po zatržení volby Odeslat včetně Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy v účetní závěrce přiřadíte k daňovému přiznání potřebné výkazy. Dále zde můžete uvést osobu, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce, která byla podkladem ke zpracování přílohy.

V případě fyzických osob se sekce Výkazy zobrazuje automaticky v případě zatržené volby Příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona (za podmínky, že FO vede účetnictví), a dále v případě zatržení volby Příjmy z nájmu podle § 9 zákona v sekci Otázky.

Pokud podáváte přiznání za příspěvkovou organizaci, vložte výkazy, které požadujete odeslat spolu s přiznáním, do části Obecné přílohy v sekci Jiné přílohy.

Samotné elektronické podání daňového přiznání spolu s výkazy na Daňový portál Finanční správy ČR nebo datovou schránkou následně provedete prostřednictvím povelu Záznam/Podat elektronicky.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím