Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > TAX > Výkazy > Jsem fyzic...

Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Jsem fyzická osoba, vedu účetnictví a potřebuji spolu s daňovým přiznáním odeslat také výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu v účetní závěrce. Je to možné?

odpověď

Ano, v programu TAX je možné přiložit výkazy k daňovému přiznání. V případě, že jste fyzická osoba vedoucí účetnictví, zvolte ve vystaveném daňovém přiznání sekci Výkazy. Po zatržení volby Odeslat včetně Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy v účetní závěrce přiřadíte k daňovému přiznání pomocí zpřístupněných polí potřebné výkazy.

Elektronické podání daňového přiznání spolu s výkazy na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO) či datovou schránkou na přislušný finanční úřad provedete prostřednictvím povelu Záznam/Podat elektronicky.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím