Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

V agendě Bankovní účty v poli Měna mám u účtu vyplněn kód měny (EUR). Na poslední straně tiskopisu Přiznání DPFO v části „Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob“ se kód měny nezobrazuje. Proč?

odpověď

Dle pokynů k vyplnění přiznání DPFO má být kód měny, ve které je účet veden, vyplněn u zahraničního účtu, resp. u účtu vedeného v cizí měně. Z tohoto důvodu je pro tisk kódu měny důležité nastavit typ Zahraniční účet nebo účet v cizí měně v sekci Vrácení přeplatku. Pokud bude v uvedené sekci nastaveno vrácení přeplatku na tuzemský účet, kód měny na tiskopis nevstoupí.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím