Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Jak z programu TAX odešlu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ na OSSZ?

odpověď

Pro odeslání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ zvolte v agendě Daň z příjmů povel Záznam/Podat Přehled OSVČ.

Uvedený povel vyvolá průvodce pro elektronické podání přehledu OSVČ, kde na první straně zadejte číslo okresu dle sídla OSVČ. Pro vyhledání můžete použít tlačítko Číselník, které otevře internetovou stránku s číselníkem okresů.

Druhá strana průvodce zobrazí informace o kontrole vyplněných vstupních údajů. Pro úspěšné podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ je nutné zjištěné chyby opravit.

Na následující straně nastavte složku pro uložení XML souboru a zvolte způsob odeslání přehledu (Odeslat do Datové schránky úřadu, Odeslat přehled OSVČ na VREP).

Po stisku tlačítka Další bude soubor dat vyexportován do uvedené složky (při zatržení volby Uložit XML do souboru pro ruční podání přes portál VREP) a zároveň bude odeslán prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP) na Českou správu sociálního zabezpečení (při zatržení volby Odeslat přehled OSVČ na VREP). V případě, že jste zvolili odeslání prostřednictvím datové schránky, zobrazí se po dokončení průvodce dialogové okno pro odeslání.

Na poslední straně průvodce budete informováni o úspěšnosti odeslání.

Elektronicky odeslaný Přehled o příjmech a výdajích OSVČ získá modrý příznak El. odesláno OSVČ.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím