Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Jak z programu TAX odešlu Přehled OSVČ na zdravotní pojišťovnu?

odpověď

Přehled OSVČ lze na zdravotní pojišťovnu odeslat ve formátu PDF, a to datovou schránkou, nebo pomocí e-mailu.

Pro odeslání formuláře datovou schránkou zvolte v dialogovém okně Tisk u tiskové sestavy Přehled pro zdravotní pojišťovnu tlačítko PDF. Ze zobrazené nabídky vyberte povel Odeslat datovou schránkou.
Vzhledem k tomu, že při odeslání tiskopisu e-mailem je nutné e-mail, nebo jeho přílohu elektronicky podepsat, zatrhněte nejdříve v nabídce PDF volbu Elektronický podpis a poté zvolte povel Odeslat e-mailem.

Máte-li nastaven elektronický podpis v agendě Nastavení/Nastavení poplatníka, bude v nabídce PDF automaticky zatržen povel Elektronický podpis.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím