Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Jak vystavím Přiznání DPFO za spolupracující osobu, která není podnikatelem (např. manželku)?

odpověď

Ve vystaveném Přiznání DPFO v sekci Otázky zatrhněte možnost Byly příjmy dosažené ve spolupráci?. Volba je přístupná v případě, že je ve stejné sekci zatržená možnost Příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona.
U spolupracující osoby nebudete vyplňovat příjmy a výdaje v sekci Příjmy / §7 Podnikání v tabulce Příloha č. 1. Tyto údaje se vyplňují jen v případě, že by i tato spolupracující osoba podnikala.
U spolupracující osoby vyplňte pouze v sekci Příjmy / §7 Spolupráce tabulku Příloha č. 1 – H. Údaje o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje, kde mimo jiné zadáte i procentní podíl spolupracující osoby. Dále vyplňte podíl na společných příjmech a výdajích v Kč v řádcích 109 a 110.
Tabulku Příloha č. 1 – G. Údaje o spolupracující osobě ponechte prázdnou. Tuto část vyplňuje fyzická osoba (podnikatel), která rozděluje své příjmy a výdaje na spolupracující osobu.

V případě, že za osobu, která nemá kromě příjmů ze spolupráce jiné příjmy dle § 7, budete přiznání odesílat eletronicky na daňový portál přímo z programu TAX, doporučujeme v sekci Otázky nastavit v poli Typ evidence možnost Spolupráce. V panelu agend se následně zobrazí pouze ty sekce pro § 7, které budete potřebovat vyplnit. Sekce §7 Podnikání se zobrazuje pouze pro případ, že potřebujete zadat dobu spolupráce, která netrvala po celý kalendářní rok. V tomto případě vyplníte v sekci §7 Podnikání tabulku Údaje o samostatné činnosti. Zvolením možnosti Spolupráce v sekci Otázky docílíte toho, že se při elektronickém odeslání na daňový portál nebudou zobrazovat chyby související s jiným typem evidence (např. s typem Daňová evidence).

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím