Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Jak vystavím Přiznání DPFO při spolupráci pro osobu, která rozděluje příjmy?

odpověď

Ve vystaveném Přiznání DPFO v sekci Obecné/Otázky zatrhněte možnost Byly příjmy dosažené ve spolupráci?. Změny uložte.
V sekci Příjmy/§7 Podnikání vyplňte druh činnosti, činnost, příjmy a výdaje s kódem 2 – Za spolupráce osob v domácnosti.
Následně v sekci Příjmy/§7 Spolupráce vyplňte tabulku v části Příloha č. 1 – G. Údaje o spolupracujících osobách. V této tabulce doplňte údaje o spolupracující osobě, její vztah k osobě rozdělující příjmy, procento podílu na spolupráci a rozmezí měsíců trvání spolupráce.
Program TAX automaticky doplní částky podílu na společných příjmech a výdajích v řádcích 107 a 108.
Tabulku v části Příloha č. 1 – H. Údaje o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje ponechte prázdnou.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím