Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Výsledek hospodaření převedený do programu TAX nesouhlasí s výsledkem hospodaření v programu POHODA.

odpověď

V programu POHODA zkontrolujte správnost nastavení řádků výkazu zisku a ztráty v účtové osnově. V seznamu tiskových sestav naleznete kontrolní sestavu Kontrola řádků výkazů, která ověřuje, zda jsou k jednotlivým účtům přiřazeny řádky výkazů dle doporučené definice. O účtech, které neodpovídají definici, zobrazí podrobné informace. Do programu TAX se převádí hospodářský výsledek z řádku 61 Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu tj. výsledek hospodaření před zdaněním.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím