Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Moje daňová povinnost přesáhla 30 000,- Kč a přesto se mi nevypočítaly zálohy na další zdaňovací období. Mám příjmy ze závislé činnosti (§ 6) a z podnikání (§ 7). Kde dělám chybu?

odpověď

Pravděpodobně velkou část vašich příjmů tvoří příjmy ze závislé činnosti. Pokud totiž dílčí daňový základ příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6) činí více nebo je roven 50 % z celkového základu daně, zálohy se neplatí. Činí-li dílčí základ daně ze závislé činnosti méně než 15 %, platí se zálohy vypočtené z celkového základu daně. Činí-li dílčí základ daně ze závislé činnosti 15 % a více, avšak méně než 50 %, platí se zálohy vypočtené z celkového základu daně v poloviční výši.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím