Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Jsem podnikatel uplatňující paušální výdaje. I přes to, že celkový základ daně z příjmů z podnikání (dle §7) a z nájmu (dle § 9) bude převyšovat polovinu celkového základu daně, mám v daňovém přiznání za rok 2017 možnost uplatnit slevu na manželku a dítě. Jaké nastavení musím v programu TAX provést, aby se mi výše uvedené slevy promítly do výpočtu daně?

odpověď

Za zdaňovací období roku 2017 mají podnikatelé a pronajímatelé možnost výběru mezi dvěma variantami výpočtu paušálních výdajů.

Pokud je pro Vás výhodnější varianta nižšího stropu paušálních výdajů, ponechte v sekci §7 Podnikání zatrženou volbu Výdaje uplatnit paušálem a navíc zatrhněte možnost Uplatnit nižší strop výdajů. Nastavením volby Uplatnit nižší strop výdajů program zkontroluje výši zapsaných výdajů z podnikání a případně je upraví dle zákona. Uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění můžete zkontrolovat v sekci Daň a zálohy. Na tiskové sestavě Příloha č. 1 přiznání DPFO program automaticky zatrhne pole Uplatňuji nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů.

U varianty vyššího limitu paušálních výdajů si poplatníci mohou uplatnit slevu na dani na manžela/manželku či daňové zvýhodnění pouze v případě, kdy je součet dílčích základů daně z §7 Podnikání, příp. podle §9 Nájem, nižší než 50 % celkového základu daně. Nastavení uplatnění vyššího stropu paušálních výdajů se nijak neliší od předešlých let. Tj. v roce 2017 ponecháte v sekci §7 Podnikání zatrženou volbu Výdaje uplatnit paušálem, možnost Uplatnit nižší strop výdajů zatrhávat nebudete.

Obdobným způsobem nastavíte nižší strop paušálních výdajů v sekci §9 Nájem.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím