Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Jako fyzická osoba mám příjmy ze zaměstnání a dále příjmy, které na mě byly rozděleny v rámci spolupráce. Jak nastavím příjmy ze spolupráce tak, aby se v hlavičce tiskové sestavy Příloha č. 1 přiznání DPFO nezatrhlo vedení daňové evidence, podvojného účetnictví ani uplatnění výdajů procentem z příjmů?

odpověď

Pokud jste fyzickou osobou, která nevede účetnictví, daňovou evidenci ani neuplatňujete výdaje paušálem vyberte v sekci Otázky v poli Typ evidence možnost Spolupráce. Poté v sekci §7 Spolupráce vyplňte údaje o osobě rozdělující příjmy a výdaje, zároveň zapište podíl na společných příjmech a výdajích.

Příjmy ze zaměstnání uveďte do sekce §6 Zaměstnání. Sekce se zpřístupní zatržením volby Příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona v sekci Otázky.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím