Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Potřebuji porovnat data v programu TAX s daty v informačním systému ARES. Umožňuje program hromadné ověření adres a jejich automatickou aktualizaci dle IS ARES?

odpověď

Chcete-li hromadně ověřit více vybraných záznamů v agendě Adresář poplatníků, zvolte v hlavní nabídce Záznam povel Aktualizovat dle IS ARES.

 

Uvedený povel vyvolá průvodce Aktualizace adres podle IS ARES. Po stisku tlačítka Další program zobrazí informaci o počtu ověřovaných záznamů. Pokud upozornění potvrdíte volbou Ano, spustí se kontrola/aktualizace dat. Tuto můžete kdykoliv přerušit pomocí tlačítka Zastavit. Tlačítkem Pokračovat můžete proces znovu spustit. Aktualizace naváže tam, kde jste ji předtím přerušili. U kterých IČ bude adresa změněna, zjistíte na poslední straně průvodce. Zde také ověříte, která IČ jsou neplatná, nebo se je nepodařilo ověřit. (Výsledek hromadného ověření adres v IS ARES bude automaticky uložen do souboru, který naleznete v datové složce programu, konkrétně ve složce LOG.) Po dokončení průvodce budou adresy vybraných poplatníků automaticky aktualizovány dle IS ARES.

 

Informaci o tom, kdo a kdy údaje poplatníka v IS ARES ověřoval, zjistíte v ag. Adresář poplatníků na záložce Události.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nevratnou operaci, doporučujeme před hromadnou aktualizací adres data zálohovat.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím