Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Kam mám zadat údaje o manželovi (manželce) a dětech, abych je nemusel v každém přiznání vyplňovat znovu?

odpověď

Údaje o manželovi, na něhož budete v daňovém přiznání uplatňovat odpočet, zadejte na záložku Osoby v agendě Adresář poplatníků. V případě dětí zapište na záložku všechny děti, tzn. i ty, na které uplatňuje daňové zvýhodnění druhý z manželů (viz pokyny k přiznání daně z příjmů FO). Podle zde zadaných kritérií budou údaje zohledněny v daňovém přiznání. Ve vystaveném přiznání zkontrolujete správné načtení údajů v sekci Slevy na dani. U dětí je třeba určit, které se považuje za první, druhé a třetí a další dítě pro správné uplatnění daňového zvýhodnění. U dítěte, na které uplatňuje odpočet druhý z manželů, je nutné nastavit možnost "dítě - bez daň. zvýhodnění". Do sekce Rekapitulace je pak potřeba přiložit přílohu do řádku Potvrzení zaměstnavatele 2. z poplatníků pro uplatnění nároku na daň. zvýhodnění.

Kromě údajů o manželce či dětech můžete v Adresáři poplatníků zadat na záložku Osoby i údaje o případných spolupracujících osobách či o společnících společnosti, která není právnickou osobou.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím