Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > TAX > Obecné > Kam mám za...

Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Kam mám zadat údaje o podepisující osobě, aby vstoupily na druhou stranu tiskopisu přiznání k dani silniční?

odpověď

Je-li daňové přiznání podáváno právnickou osobou, uveďte jméno, příjmení a vztah fyzické osoby oprávněné k podpisu za tuto organizaci v agendě Adresář poplatníků. Při vystavení nového přiznání vstoupí údaje o oprávněné osobě automaticky do sekce Podepisující osoba. Je-li přiznání již vystaveno, použijte u přiznání povel Aktualizovat poplatníka z nabídky Záznam. Údaje o fyzické osobě oprávněné k podpisu je možné také doplnit přímo v přiznání v sekci Podepisující osoba.

V případě, že je přiznání zpracováváno a podáváno osobou odlišnou od poplatníka a používáte variantu TAX Profi, můžete využít agendu Nastavení/Podepisující osoba pro zápis údajů o zástupci, resp. daňovém poradci. Pokud jste do programu TAX přihlášeni pod profilem uvedeným u podepisující osoby, vstoupí údaje o podepisující osobě automaticky do vystaveného přiznání a tím i na druhou stranu tiskopisu daňového přiznání. Pokud je přiznání již vystaveno, použijte u přiznání povel Záznam/Aktualizovat poplatníka. Používáte-li variantu TAX Standard nebo TAX Mini, doplňte jméno podepisující osoby přímo v přiznání v sekci Podepisující osoba.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím