Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > TAX > Obecné > Je možné v...

Otázky a odpovědi pro daňová přiznání TAXotázka

Je možné v programu TAX automaticky vystavit závazek/pohledávku na úhradu doplatku či přeplatku silniční daně?

odpověď

Ano, v agendě Přiznání/Silniční daň zvolte na daném přiznání povel Záznam/Uzavřít přiznání. V zobrazeném dialogovém okně  zatrhněte check Vytvořit závazek/pohledávku a uveďte datum odevzdání. Po dokončení průvodce se spolu s uzavřením přiznání vystaví závazek/pohledávka na doplatek/přeplatek daně v agendě Odvody/Závazky či Odvody/Pohledávky.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím