Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Novinky ve verzi Leden 2010

Novinky ve verzi Leden 2010

CD systému PAMICA

Popisovaná verze: PAMICA Leden 2010, release 9400
Vztaženo k verzi: PAMICA Září 2009, release 9300
K dispozici od: 12. 1. 2010

Aktualizace k verzi

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
MzdyAktualizace tiskopisůPAMICA SQL
DovolenáOstatní 

Mzdy

> 1. 1. 2010 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která mění redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2010 stanoveny takto:
první redukční hranice náhrady mzdy - 138,43 Kč
druhá redukční hranice náhrady mzdy - 207,55 Kč
třetí redukční hranice náhrady mzdy - 414,93 Kč

>Od 1. 1. 2010 se zvyšuje daňové zvýhodnění na dítě, a to na částku 11 604 Kč.

>Maximální vyměřovací základ pro pojistné se pro rok 2010 zvyšuje na 1 707 048 Kč. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení i zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění stanovuje u zaměstnanců maximální vyměřovací základ pojistného na 72násobek průměrného výdělku stanoveného pro účely důchodového pojištění, což odpovídá částce 1 707 048 Kč.

nahoru

Dovolená

>Od 1. 1. 2010 umožňuje program PAMICA automatické krácení dovolené na zotavenou. Ke krácení nároku na dovolenou dochází v případě déletrvající absence zaměstnance v práci, a to jak neomluvené, tak i omluvené.

Na základě těch složek nepřítomností, které nejsou považovány pro účely krácení dovolené za výkon práce (např. nemoc, ošetřovné, neplacené volno, rodičovská dovolená atd.), dojde ke správnému určení limitu 100 zameškaných pracovních dnů a následně ke zkrácení nároku na dovolenou o jednu dvanáctinu. Za každých dalších 21 zameškaných dnů PAMICA nárok na dovolenou zkrátí o další dvanáctinu.

nahoru

Aktualizace tiskopisů

>V programu byly aktualizovány formuláře podle aktuálních vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí. Formuláře jsou nově rozříšeny také o část pro údaje o zástupci. V agendě Globální nastavení sekce Ostatní byl doplněn oddíl Údaje o zástupci, kde je možné tyto údaje přednastavit. Mezi aktualizované nebo nově zařazené tiskopisy či přílohy patří:
- Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (vzor č. 14)
- Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 17)
- Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (vzor č. 15)
- Příloha č. 3 k Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (vzor č. 9)
- Příloha č. 4 k Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění (vzor č. 5)
- Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2009 (vzor č. 10)
- Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby (vzor č. 12)
- Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob (vzor č. 8)
- Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (vzor č. 20)
- Žádost podle §35 odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (vzor č. 4)

>Program PAMICA obsahuje aktuální tiskopisy zveřejněné Českým statistickým úřadem.
Aktualizovány byly tyto tiskopisy Měsíční dotazník (SP 1-12), Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (Nem Úr 1-02), Čtvrtletní výkaz o práci (Práce 2-04), Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví (P 3–04 b) nebo c).

nahoru

Ostatní

>Nová funkce v programu PAMICA zkontroluje funkčnost všech uživatelských náhrad originálních tiskových sestav a uživatelských tiskových sestav. Tento nástroj doporučujeme použít po každé aktualizaci programu PAMICA. Ověříte si tak funkčnost svých upravených tiskových sestav. Kontrolu lze kdykoliv přerušit a zobrazit výsledek pro již zkontrolované tiskové sestavy. Pokud je v tiskové sestavě použito neexistující databázové pole, program na tuto skutečnost upozorní. Kontrolu tiskových sestav provedete prostřednictvím povelu Soubor/Kontrola uživatelských sestav.

nahoru

PAMICA SQL

>Nově si můžete naplánovat automatické úlohy typu pravidelné zálohování databází SQL serveru nebo správu databáze. Veškeré úlohy nastavené v programu PAMICA je možné propojit s Plánovačem úloh operačního systému Windows.

Nastavení provedete v agendě Automatické úlohy, kterou lze otevřít prostřednictvím povelu Databáze/Automatické úlohy v agendě Účetní jednotky.

>Program PAMICA nově umožňuje sledovat historii změn jednotlivých záznamů ve zvolených agendách.
Souhrnný přehled provedených změn obsahuje agenda Historie. Údaje v tomto přehledu můžete použít například pro výběr změn podle agend nebo provedených jednotlivými uživateli. Historii změn nemusíte sledovat ve všech agendách, ale pouze v těch, ve kterých to opravdu potřebujete.Nová agenda Historie se zpřístupní po zatržení volby Evidovat historii změn, kterou najdete v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Historie. Výběr agend, u kterých chcete sledovat historii změn záznamů, provedete zatržením volby Zapnuto. Úpravy a smazané záznamy můžete sledovat také přímo ve vybraných agendách pomocí záložky Historie dostupné nad tabulkou. Díky ní budete mít přehled o všech změnách provedených jednotlivými uživateli v konkrétním záznamu, např. v údajích o zaměstnanci nebo u jeho pracovního poměru. Nová záložka Historie se zpřístupní v těch agendách, u kterých v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Historie zatrhnete také volbu Zobrazit záložku.

nahoru