Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Jsme připraveni vám pomoci s rozšířením vaší síťové licence programu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Novinky ve verzi 9300

Novinky ve verzi PAMICA 2009

CD systému PAMICA

Popisovaná verze: PAMICA Září 2009, release 9300
Vztaženo k verzi: PAMICA Leden 2009, release 9100
K dispozici od: 16. 9. 2009

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:    
PAMICA SQL
Vzory pracovněprávních dokumentů
Přístupová práva
Hlášení změn pro zdravotní pojišťovny
Souhrnné závazky na (při)pojištění
Kontrola zadání při zpracování mezd
XML soubory pro jiné ekonomické systémy
Další novinky

PAMICA SQL

Personalistika a mzdy PAMICA SQL je systém založený na technologii klient-server.

> Databázový SQL server zajišťuje v případě technologie klient-server správu dat, operace s databází a fyzický přístup k databázovému úložišti. Díky tomu dochází ke zvýšení výkonu a bezpečnosti aplikace a umožnění zpracování velkého množství dat. SQL server zvyšuje bezpečnost dat, po síti se díky němu přenáší menší objem dat, databáze se nemůže poškodit vlivem chyby sítě, systém je stabilnější a umožňuje souběžnou práci většího počtu uživatelů. Systém PAMICA SQL je k dispozici ve variantách Standard, Profi a Premium, přičemž funkčně tato řada odpovídá řadě PAMICA.

nahoru

Vzory pracovněprávních dokumentů

Nabídka více než 120 tiskových sestav obsahuje vzory pracovněprávních dokumentů, které se automaticky předvyplní osobními údaji vybraného zaměstnance.

>Tyto vzory je možné upravit podle potřeb firmy. Díky přednastaveným pracovněprávním dokumentům mohou být pracovní smlouvy, dodatky k pracovním smlouvám, mzdové výměry a další dokumenty připraveny velice rychle, jednoduše a bez rizika možných chyb spojených s kopírováním nebo ručním přepisováním osobních údajů. Hotové dokumenty lze z programu PAMICA rovnou vytisknout nebo exportovat do formátu DOC a následně je v aplikaci Microsoft Word libovolně upravovat. PAMICA nabízí také možnost archivace hotových pracovněprávních dokumentů v programu, a to ve složkách jednotlivých zaměstnanců.

nahoru

Přístupová práva

Přístupová práva byla rozšířena jednak podle jednotlivých nabídek a dále o nové povely z menu Záznam.

>Je možné definovat jednotlivým uživatelům přístupová práva na konkrétní agendy, např. pro personalistku lze definovat přístupová práva pouze pro agendu Personalistika.

nahoru

Hlášení změn pro zdravotní pojišťovny

Program PAMICA umožňuje evidenci hlášení změn pro zdravotní pojišťovny.

>Zaměstnavatel je povinen vůči příslušné zdravotní pojišťovně plnit oznamovací povinnost, která spočívá v hlášení všech změn rozhodných pro stanovení výše odváděného zdravotního pojistného jednotlivých zaměstnanců. Ke splnění oznamovací povinnosti vyplňuje zaměstnavatel tiskopis Hromadné oznámení zaměstnavatele. Program PAMICA umožňuje vedení evidence všech hlášení změn pro zdravotní pojišťovny, a to v agendě Personalistika pomocí záložky Evidence podání. K této evidenci jsou používány kódy, které jsou určené pro jednotlivá oznámení zdravotním pojišťovnám.

nahoru

Souhrnné závazky na penzijní připojištění a životní pojištění

Nově lze vytvořit souhrnné závazky na penzijní připojištění a životní pojištění.

>Nastavení pro souhrnné závazky je možné provést v hlavní nabídce Nastavení/Globální nastavení, konkrétně v sekci Zaúčt. – ostat. závazky, a to zatržením volby Sumarizovat závazky dle penz. fondu, případně Sumarizovat závazky dle živ. pojišťovny. Při zaúčtování se vytvoří jeden závazek na každý penzijní fond, resp. životní pojišťovnu.

nahoru

Kontrola zadání při zpracování mezd

Při vystavení mezd hlídá program PAMICA správnost a úplnost podkladů a umožní tak kontrolu zadání při zpracování mezd.

>PAMICA nově upozorní na nedostatečné nebo chybné údaje. Program sleduje překročení nebo naopak nedodržení fondu pracovní doby, chybějící podklady pro zjištění průměrného výdělku a následný výpočet náhrady mzdy za dovolenou nebo pro vyčíslení doplatků zdravotního pojištění apod., na které v případě chyby upozorní. Sporné mzdy s výskytem nesrovnalostí lze díky záznamům varovných a chybových hlášek jednoduše vybrat v agendě Mzdy za příslušný měsíc, a to pomocí dynamických záložek.

nahoru

XML soubory pro jiné ekonomické systémy

Nově je možné v programu PAMICA vytvářet XML soubory nejen pro ekonomicko-informační systém POHODA, ale také pro jiné ekonomické systémy.

>V agendě Globální nastavení/XML komunikace byl doplněn další způsob práce s programem PAMICA, a to konkrétně možnost vytvářet XML soubory pro jiný ekonomický systém. Při zaúčtování mzdových záznamů, resp. záloh se vytvořené doklady uloží do XML dokumentu ve vybrané složce, kde jsou připraveny pro import do jiného ekonomického sytému. Při zaúčtování mzdových záznamů, záloh mzdy či úrazového pojištění existuje také možnost výběru číselné řady pro ostatní závazky a interní doklady.

nahoru

Další novinky

>U jednotlivých složek srážek v agendě Personalistika, resp. v agendě Mzdy za příslušný měsíc lze nastavit pole Tisk na výpl. pásku. Tímto způsobem je možné tiskovou sestavu Výplatní pásky rozšířit o podrobný seznam všech srážek každého zaměstnance.

>Do agend Personalistika, Pracovní poměry, Mzdy a Příkazy k úhradě byly doplněny sloupce Vytvořeno a Uloženo, které obsahují datum a čas vytvoření, resp. uložení záznamu podle přihlášeného uživatele.

>Nabídka tiskových sestav v agendě Pracovní poměry byla rozšířena o tiskovou sestavu Práce přesčas, která umožní snadnou kontrolu dodržování limitů přesčasových hodin podle zákoníku práce.

nahoru