Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Získejte k nákupu nového účetního software 60 minut s lektorem zdarma

Co by měla obsahovat faktura?

STORMWARE s.r.o. / 20. 01. 2021

Faktura – základní stavební kámen podnikatelské činnosti a jeden z nejrozšířenějších obchodních dokumentů vůbec. I vy ho určitě budete využívat denně, a tak je velice důležité, aby obsahoval vše, co má. Podívejte se, jaké náležitosti nesmí na vaší faktuře chybět.

Faktura, nebo také daňový/účetní doklad či obchodní listina, představuje dokument, prostřednictvím kterého podnikatel vyjadřuje svůj požadavek na úhradu jím prodaného zboží či poskytnuté služby. Ačkoliv žádný právní předpis pojem „faktura“ přesně nedefinuje, občanský zákoník stanovuje pro obchodní listiny obecně závazné náležitosti každé vystavené faktury. Další povinné údaje navíc určuje i zákon o dani z přidané hodnoty. Jaké informace by tak na vašich dokladech určitě neměly chybět? Neztrácejte čas listováním v zákonech a podívejte se na náš článek.


Jak už to tak bývá, pro různé skupiny podnikatelů existují různé požadavky na náležitosti faktur:Jsem NEplátce DPH, NEvedu účetnictví

S největší pravděpodobností jste osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) a vedete buď daňovou evidenci, nebo uplatňujete paušální výdaje, tj. výdaje procentem z příjmů. Povinné náležitosti ve vaší faktuře tak vymezuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 435).


 
Co podle zákona musí obsahovat vaše faktura?
 • název vaší firmy vč. právní formy (u obchodní korporace)
 • vaše jméno a příjmení (u OSVČ)
 • sídlo firmy nebo adresa vašeho bydliště (fakturační adresa)
 • vaše IČ
 • označení registru, ve kterém jste zapsán (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík,...)
 

Co dalšího může být na vaší faktuře uvedeno?

Ačkoliv zákon už žádné další povinné náležitosti neuvádí, pro lepší přehled je doporučeno vyplnit na fakturách také údaje o kupujícím, tj. název jeho firmy či jméno a příjmení, sídlo/adresu a IČ. Stejně tak je vhodné popsat zboží či službu, za které je daná faktura vystavena, a to včetně peněžní částky (dílčí nebo celkové). Pro úplnost je možné doplnit datum vystavení a splatnosti faktury, zmínku o tom, že jste neplátce DPH a také slovní a číselné označení dané faktury (např. mFV2021001).Jsem NEplátce DPH, vedu účetnictví

Vedete-li účetnictví (ať už ze zákona nebo na základě vašeho dobrovolného rozhodnutí), znamená to, že se vaše faktura stává účetním dokladem. V takovém případě vymezuje povinné náležitosti faktury zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (§ 11).


 
Co podle zákona musí obsahovat vaše faktura?
 • název vaší firmy vč. právní formy (u obchodní korporace)
 • vaše jméno a příjmení (u OSVČ)
 • sídlo vaší firmy nebo adresa vašeho bydliště (fakturační adresa)
 • vaše IČ
 • název firmy odběratele vč. právní formy (u obchodní korporace)
 • jméno a příjmení odběratele (u OSVČ nebo konečného spotřebitele)
 • sídlo firmy odběratele nebo adresa jeho bydliště (fakturační adresa)
 • IČ odběratele
 • označení účetního dokladu (např. mFV2021001)
 • popis zboží či služby, za které je faktura vystavena
 • peněžní částka (celková nebo cena za měrnou jednotku a množství)
 • datum vystavení faktury
 • datum uskutečnění účetního případu (liší-li se od data vystavení faktury)
 • podpis osoby odpovědné za účetní případ
 • podpis osoby odpovědně za zaúčtování
 • označení registru, ve kterém jste zapsán (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík,...)
 • údaj o zápisu včetně oddílu a vložky (u obchodní korporace)
 


Jsem plátce DPH

Jste-li plátcem daně z přidané hodnoty, znamená to, že se vaše faktura stává daňovým dokladem (bez ohledu na to, zda váš odběratel je či není plátcem DPH). Daňový doklad pak musí nést informace dle zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty (§ 29).


 
Co podle zákona musí obsahovat vaše faktura?
 • název vaší firmy vč. právní formy (u obchodní korporace)
 • vaše jméno a příjmení vč. dodatku ke jménu (u OSVČ)
 • sídlo vaší firmy nebo adresa vašeho bydliště (fakturační adresa)
 • vaše IČ a DIČ
 • název firmy odběratele vč. právní formy (u obchodní korporace)
 • jméno a příjmení odběratele vč. dodatku ke jménu (u OSVČ nebo konečného spotřebitele)
 • sídlo firmy odběratele nebo adresa jeho bydliště (fakturační adresa)
 • IČ odběratele
 • DIČ odběratele (je-li také plátcem DPH)
 • označení daňového dokladu (např. mFV2021001)
 • popis zboží (množství a druh) či služby (rozsah a druh), za které je faktura vystavena
 • datum vystavení faktury (daňového dokladu)
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění (liší-li se od data vystavení faktury)
 • jednotková cena bez daně a sleva (není-li zahrnuta v jednotkové ceně)
 • základ daně
 • sazba daně*
 • výše daně (vždy v Kč)*
 • označení registru, ve kterém jste zapsán (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík,...)
 • údaj o zápisu včetně oddílu a vložky (u obchodní korporace)
* Netřeba uvádět, pokud je plnění osvobozené od daně nebo pokud daň přiznává odběratel (tehdy ale uveďte konkrétní důvod).

Dále musí obsahovat také formulace:
 • vystaveno zákazníkem“ (je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu)
 • daň odvede zákazník“ (je-li osobou povinnou přiznat daň odběratel)

Při zvláštních režimech DPH je potřeba uvést také některé zvláštní formulace:
 • Přenesení daňové povinnosti“ uveďte, pokud povinnost přiznat a odvést DPH má váš odběratel. Zpravidla se tak děje při dodání zboží či služby do jiného členského státu EU.
 • Dodání osvobození od daně“ uveďte, pokud fakturujete za váš výrobek do jiného členského státu EU bez DPH.
 • Zvláštní režim podle § 89 ZDPH pro zdanění přirážky“ uveďte, poskytujete-li služby v rámci cestovního ruchu nakoupené od jiných dodavatelů a zdaňujete pouze vlastní přirážku (tzn. ne celou částku dané služby).
 • Zvláštní režim podle § 90 ZDPH pro zdanění přirážky“ uveďte, obchodujete-li s použitým zbožím, uměleckými díly nebo sběratelskými předměty a starožitnostmi, protože plátce DPH v takovém případě zdaňuje jen rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.
 

Co musí obsahovat zjednodušený daňový doklad?

Pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu nepřesáhne 10 000 Kč a nejsou porušeny některé specifické podmínky dle § 30 odst. 2 ZDPH, je možné daňový doklad vystavit ve zjednodušené podobě. V takovém případě ZDPH v § 30a stanovuje náležitosti, které daňový doklad obsahovat NEmusí:

 • označení odběratele
 • DIČ odběratele
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně
 • základ daně
 • výši daně


Jsem tzv. identifikovaná osoba

Jste-li registrovaní pro DPH jako tzv. identifikovaná osoba podle § 6g–i ZDPH, nestáváte se plátci DPH v pravém slova smyslu. Při vystavování faktury se však musíte řídit ustanoveními zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty. Vaše faktura coby daňový doklad musí obsahovat náležitosti povinné pro plátce DPH vypsané výše (kromě uvedení samotné DPH, kterou stále jako neplátci DPH vašim odběratelům nefakturujete).


 
Jak rychle vystavovat faktury z počítače nebo mobilu?

Chcete-li vystavovat faktury se všemi zákonnými náležitostmi na pár kliknutí, udržovat si o nich stálý přehled a mít je vždycky po ruce, pak sáhněte po mobilní aplikaci mPOHODA. Vyzkoušet si ji můžete ve webové i mobilní verzi pro Android a iOS, a to zcela zdarma.

 
 

VYSTAVOVAT FAKTURY ZDARMA
 Byl tento článek užitečný? Dejte o něm vědět ostatním.

Facebook      Twitter      LinkedIn      E-mail


Sledujte náš seriál o fakturaci pro účetní a podnikatele


Tímto článkem zahajujeme náš seriál o fakturaci pro účetní a podnikatele. Další díly tu najdete v nadcházejících týdnech. A na co se už teď můžete těšit?Mohlo by vás také zajímat