Odemkněte potenciál systému POHODA
Online kurzy

Online kurzy

Ať už s našimi programy teprve začínáte, nebo s nimi pracujete již delší dobu, koukněte na naše online kurzy. Během jedné „školní hodiny“ vás seznámí s vybranými funkcemi v našich programech a mohou tak být ideálním odrazovým můstkem pro návštěvu našich odborných školení, ať už prezenčních, online nebo individuálních.

Funkce a operace prezentované v jednotlivých kurzech jsou aktuální ke dni jejich premiéry na YouTube v roce 2020.


Současnými postupy v jednotlivých programech vás rádi provedeme na našich odborných školeních.
Na rozdíl od bezplatných kurzů vás s jednotlivými agendami seznámíme podrobněji a v průběhu vám
rádi zodpovíme vaše otázky. Aktuálně máme v nabídce více než 35 kurzů na nejrůznější témata.


Proč vyzkoušet online kurzy?


Libovolné místo

Video na YouTube si pustíte kdekoliv – v práci, v pohodlí svého domova nebo při dobré kávě v kavárně.

Vlastní tempo

Sledované video si můžete libovolně pozastavovat, přetáčet zpět, zrychlovat či zpomalovat. Jste to vy, kdo drží pomyslnou dirigentskou hůlku.

Zcela zdarma

Účast na našich online kurzech není nijak zpoplatněná. Stačí si udělat chvilku, mít přístup na internet a pustit si video z odkazu.

Zkušení lektoři

Online kurzy vedou naši dlouholetí zaměstnanci s bohatými zkušenostmi, prozákaznickým přístupem a úsměvem na tváři.

Vyberte si z naší pestré nabídky online kurzů

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka v Pohodě
Blíží se konec vašeho účetního období a přemýšlíte, jak nejefektivněji postupovat při zpracovávání účetní uzávěrky v programu POHODA? V tomto online kurzu vás postupně provedeme celým tímto procesem, od prověření úplnosti a správnosti účetnictví, přes tiskové výstupy pro daň z příjmů až po uzavření účetních knih.

Co se v kurzu například naučíte?
 • Zjistíte, jak prověřit úplnost a správnost účetnictví a jak zaúčtovat inventarizační rozdíly.
 • Ukážeme si účtování opravných položek, časového rozlišení, kurzových rozdílů, rezerv aj.
 • Vysvětlíme si, jak v programu vypočítat a zaúčtovat daň z příjmů.
 • A chybět nebude ani představení tiskových sestav pro účetní závěrku.

Kurz je vhodný pro: hlavní účetní, finanční manažery či majitele firem, zpracovávající účetní uzávěrku v programu POHODA

Premiéra na YouTube: 22. 10. 2020           Délka kurzu: 55 minut             Kategorie: D ?Program POHODA znám a ovládám poměrně dobře.            Kurzem provází: Iva Bambulová


Kompletními postupy souvisejícími s účetní uzávěrkou vás provedeme na našem prezenčním školení Účetní uzávěrka, příp. na specializovaných online školeních Účetní uzávěrka – Uzávěrka účtů nebo Účetní uzávěrka – Inventura zásob.Daňová evidence

Jak na daňovou evidenci v programu POHODA – 1. díl
Během tohoto kurzu vás zasvětíme do problematiky zpracovávání daňové evidence v programu POHODA. Ukážeme vám vše od provedení optimálního nastavení programu přes vystavení, zaúčtování a likvidaci dokladů až po tisk výstupních dokladů, grafů a tiskopisů.

Co se v kurzu například naučíte?
 • Dozvíte se, jak nastavit daňovou evidenci v patřičných agendách.
 • Zjistíte, jak správně vést daňovou evidenci v agendách Vydané faktury, Přijaté faktury, Banka či Pokladna.
 • Názorně si ukážeme využití agendy Peněžní deník a kontrolu zaúčtování.
 • A na závěr se podíváme i na používání zálohových faktur.

Kurz je vhodný pro: uživatele, kteří vedou nebo chtějí vést daňovou evidenci v programu POHODA a mají alespoň základní znalost principů daňové evidence a orientace v programu

Premiéra na YouTube: 22. 10. 2020           Délka kurzu: 99 minut             Kategorie: C ?S počítačem i Windows pracuji bez problémů a mám také zkušenosti s programem POHODA.            Kurzem provází: Daniela Krýsová
Jak na daňovou evidenci v programu POHODA – 2. díl
Po zhlédnutí 1. dílu kurzu zaměřeného na vedení daňové evidence v programu POHODA můžete plynule přejít k dílu druhému. Naše lektorka Daniela vám tentokrát představí některé specifičtější operace, například práci s cizími měnami či zpracování přiznání k DPH včetně kontrolního i souhrnného hlášení.

Co se během kurzu například naučíte?
 • Ukážeme vám, jak při vedení DE pracovat s cizími měnami.
 • Dozvíte se, jak provádět vzájemné zápočty či vystavit příkaz k úhradě v Kč.
 • Zjistíte, jak evidovat drobný, dlouhodobý a leasingový majetek.
 • A těšit se můžete i na ukázku účtování na přelomu období.

Kurz je vhodný pro: uživatele, kteří vedou nebo chtějí vést daňovou evidenci v programu POHODA a mají alespoň základní znalost principů daňové evidence a orientace v programu

Premiéra na YouTube: 22. 10. 2020           Délka kurzu: 97 minut             Kategorie: C ?S počítačem i Windows pracuji bez problémů a mám také zkušenosti s programem POHODA.            Kurzem provází: Daniela Krýsová


Kompletními postupy vedení daňové evidence vás provedeme na našem prezenčním školení Daňová evidence – Nastavení, doklady, Daňová evidence – Cizí měna, DPH nebo Daňová evidence – Ukončení roku.

Účetnictví

Pohodové účetnictví – 1. díl
V tomto dvoudílném kurzu vás naše lektorka Iva přesvědčí, že účetnictví je opravdu pohoda. V 1. dílu vás seznámí se základními účetními operacemi v programu POHODA, například se zaúčtováním pohledávek a závazků či prací s tiskovými sestavami. Pokud s účtováním v Pohodě teprve začínáte, osvojte si nejprve základní dovednosti s naším dřívějším kurzem.

Co se v kurzu například naučíte?
 • Zjistíte, jak nastavit účetnictví v agendách Globální nastavení a Uživatelské nastavení.
 • Dozvíte se, jak provádět základní operace s účetními doklady v jednotlivých agendách.
 • Ukážeme vám, jak pracovat v agendách Banka a Pokladna.
 • A nezapomeneme ani na práci s tiskovými sestavami.

Kurz je vhodný pro: účetní a další pracovníky, kteří vedou účetnictví firmy v programu POHODA a mají alespoň základní znalosti principů účtování a obsluhy programu POHODA

Premiéra na YouTube: 22. 10. 2020           Délka kurzu: 82 minut             Kategorie: C ?S počítačem i Windows pracuji bez problémů a mám také zkušenosti s programem POHODA.            Kurzem provází: Iva Bambulová


Kompletními postupy souvisejícími s účetnictvím vás provedeme na našem prezenčním školení Účetnictví – Základní nastaveníÚčetnictví – Fakturace a likvidace v Kč.


Pohodové účetnictví – 2. díl
V druhém navazujícím dílu našeho online kurzu věnovaného účetnictví v Pohodě vám krok za krokem předvedeme již některé složitější operace prováděné v programu POHODA. Podíváme se třeba na zpracování přiznání k DPH a výkazů pro Intrastat, práci s cizími měnami či sledování saldokonta.

Co se během kurzu například naučíte?
 • Dozvíte se, jak nastavit pokročilé operace v agendě Globální nastavení.
 • Zjistíte, jak zpracovat doklady v cizí měně nebo jak evidovat leasingový majetek.
 • Vysvětlíme vám, jak zavést, účtovat a vyřadit dlouhodobý a drobný majetek.
 • A také vám ukážeme, jak vést skladové hospodářství způsobem A.

Kurz je vhodný pro: účetní a další pracovníky, kteří vedou účetnictví firmy v programu POHODA a mají alespoň základní znalosti principů účtování a obsluhy programu POHODA

Premiéra na YouTube: 22. 10. 2020           Délka kurzu: 113 minut             Kategorie: C ?S počítačem i Windows pracuji bez problémů a mám také zkušenosti s programem POHODA.            Kurzem provází: Iva Bambulová


Kompletními postupy souvisejícími s účetnictvím vás provedeme na našem prezenčním školení Účetnictví – Cizí měna, DPH nebo Účetnictví – Majetek, saldo.


Skladové hospodářství

Sklady v Pohodě – 1. díl
S dalším online kurzem tentokrát potěšíme všechny skladníky, fakturanty a účetní, kteří nás často kontaktovali s prosbou o natočení online kurzu s tematikou skladového hospodářství v programu POHODA. V prvním dílu tohoto dvoudílného kurzu si tak vysvětlíme prvotní nastavení skladových agend a zavedení skladových zásob.

Co se v kurzu například naučíte?
 • Dozvíte se základní informace o skladovém hospodářství v programu POHODA.
 • Zjistíte, jak si nastavit, vytvořit a členit sklady.
 • Nezapomeneme ani na zakládání skladových karet a jejich možnosti.
 • A ukážeme si také, jak vkládat zásoby do dokladů typu příjemka a výdejka.

Kurz je vhodný pro: administrátory skladů, skladníky a další pracovníky, kteří nastavují a používají skladové hospodářství v programu POHODA

Premiéra na YouTube: 25. 9. 2020           Délka kurzu: 58 minut             Kategorie: D ?Program POHODA znám a ovládám poměrně dobře.            Kurzem provází: Iva Bambulová
Kompletními postupy souvisejícími se skladovým hospodářstvím vás provedeme na našem prezenčním školení Sklady – Zavedení skladů.Sklady v Pohodě – 2. díl
Druhý díl našeho online kurzu zaměřeného na skladové hospodářství v programu POHODA plynule navazuje na díl první. Zaměříme se v něm především na vkládání skladových zásob do různých skladových dokladů (příjemka, výdejka, objednávka, převodka, prodejka) a na další práci s těmito doklady.

Co se během kurzu například dozvíte?
 • Dozvíte se o možnostech vedení skladové evidence v programu POHODA.
 • Zjistíte, jak vkládat zásoby do různých typů skladových dokladů.
 • Vysvětlíme vám, jak funguje převod zásob mezi různými sklady.
 • A samozřejmě si blíže ukážeme i další související agendy.

Kurz je vhodný pro: skladníky, fakturanty a další pracovníky, kteří v programu POHODA vytváří nebo jinak pracují se skladovými doklady

Premiéra na YouTube: 25. 9. 2020           Délka kurzu: 86 minut             Kategorie: C ?S počítačem i Windows pracuji bez problémů a mám také zkušenosti s programem POHODA.            Kurzem provází: Iva Bambulová


Kompletními postupy souvisejícími se skladovým hospodářstvím vás provedeme na našem prezenčním školení Sklady – Doklady, zásoby, inventura, Sklady – Ceny, slevy nebo Sklady – Maloobchod, servis, příp. na specializovaném online školení Skladové pohyby.


Personalistika a mzdy

S Pohodou na personalistiku a mzdy
Velmi nás těší váš zájem naše online kurzy, a proto jsme rozhodli věnovat následující kurzy právě vám a vašim námětům. V tomto kurzu se tak podíváme na zoubek personalistice a vystavování mezd v programu POHODA. Zpracování mezd totiž patří mezi činnosti vyžadující i při malém počtu zaměstnanců poměrně rozsáhlé znalosti.

Co se v kurzu například naučíte?
 • Zjistíte, jak nastavit mzdy v agendách Globální nastavení a Legislativa.
 • Vysvětlíme si, jak zavést karty zaměstnanců do systému v agendě Personalistika.
 • Ukážeme si potřebné tiskové sestavy.
 • A zkusíme si také zpracovat mzdy za určitý měsíc v agendě Mzdy.

Kurz je vhodný pro: mzdové účetní zpracovávající mzdy v programu POHODA, které se v programu dobře orientují a mají pokročilou znalost mzdové problematiky

Premiéra na YouTube: 11. 9. 2020           Délka kurzu: 132 minut             Kategorie: D ?Program POHODA znám a ovládám poměrně dobře.            Kurzem provází: Daniela Krýsová


Kompletními postupy souvisejícími se mzdovou agendou a personalistikou v Pohodě vás provedeme na našich prezenčních školeních Personalistika, Mzdy, příp. na specializovaném online školení Mzdová uzávěrka.Efektivní práce v programu

Jak pracovat v Pohodě ještě efektivněji
Chtěli byste svůj program POHODA využívat na maximum? V tomto kurzu vám ukážeme zajímavé tipy a triky pro zefektivnění vaší práce v programu, a to včetně představení nejdůležitějších novinek z posledního roku. Kurz se vám tak bude hodit, ať už jste začátečníci, nebo zkušení uživatelé.

Co se v kurzu například naučíte?
 • Odhalíte možnosti uživatelských úprav nástrojových lišt a povelů nabídek.
 • Představíme vám speciální hromadné funkce v účetnictví.
 • Předvedeme vám, jak efektivně pracovat s databázemi či agendou Adresář.
 • A ve druhé části vás seznámíme s novinkami zařazenými do programu v uplynulém roce.

Kurz je vhodný pro: všechny zájemce, kteří se chtějí seznámit s možnostmi efektivního využívání programu POHODA a čerstvými novinkami v programu

Premiéra na YouTube: 7. 8. 2020           Délka kurzu: 40 minut             Kategorie: C ?S počítačem i Windows pracuji bez problémů a mám také zkušenosti s programem POHODA.            Kurzem provází: Vojtěch Bouchner


Kompletními postupy, jak pracovat v Pohodě ještě efektivněji a ušetřit tak čas, vás provedeme na našich prezenčních školeních Efektivní práce – Pokročilá nastavení, Efektivní práce – Adresář, dokumenty, příp. na specializovaném online školení Homebanking.Základní dovednosti

Osvojte si základní dovednosti
Díky online kurzu POHODA: Školení základních dovedností se seznámíte se základními pojmy používanými v programu a naučíte se ovládat jeho obecné funkce, které budete při své každodenní práci potřebovat. Jestli patříte mezi samouky a program POHODA jste se tak naučili ovládat sami, překvapí vás, kolik dalších funkcí a vychytávek POHODA umí.

Co se v kurzu například naučíte?
 • Dozvíte se, k čemu slouží jednotlivé části programu POHODA.
 • Naučíte se pracovat s tabulkami, záznamy, záložkami a formuláři.
 • Zjistíte základní informace o tiskových sestavách a zálohování.
 • A také vám ukážeme, jak zavést do programu novou účetní jednotku.

Kurz je vhodný pro: nové i budoucí uživatele programu POHODA, kteří chtějí urychlit své seznámení s programem POHODA a chtějí rychle začít využívat jeho možnosti

Premiéra na Youtube: 31. 7. 2020           Délka kurzu: 35 minut             Kategorie: B ?S počítačem i Windows pracuji bez problémů, program POHODA zatím neznám.            Kurzem provází: Iva Bambulová


Základní funkce a operace v Pohodě si nejrychleji osvojíte na našem prezenčním školení Základní dovednosti.Business Intelligence

Správné informace pro rozhodování díky Business Intelligence
Stovky megabajtů až gigabajtů nových faktur, objednávek, nákladů, výnosů, nákupů a prodejů zboží. Jak z takového množství dat získat relevantní informace o fungování své firmy i klíčové podklady pro její správné řízení? Díky doplňku Business Intelligence se ve svých datech neztratíte a na tomto webináři si ho nyní představíme.

Co se během webináře například dozvíte?
 • Zjistíte, jak a proč přebírat data z Pohody do datového skladu Business Intelligence.
 • Vysvětlíme si rozdíl v pohledu na stejná data mezi Pohodou a Business Intelligence.
 • Seznámíme vás s potřebným technickým vybavením pro provoz Business Intelligence.
 • A na závěr si zkusíte vytvořit vlastní účetní report.

Webinář je vhodný pro: zaměstnance a zástupce podnikatelských subjektů, kteří chtějí efektivně pracovat s daty ze svého systému POHODA

Premiéra na YouTube: 14. 8. 2020           Délka webináře: 39 minut
Webinářem provází: Tomáš Rain
Personalistika a mzdy

Na personalistiku a mzdy je největší profík PAMICA
Zpracování mezd patří mezi činnosti vyžadující i při malém počtu zaměstnanců poměrně rozsáhlé znalosti. Tento kurz důkladně prohloubí vaše znalosti mzdové evidence v programu PAMICA. Dozvíte se, jak zavádět zaměstnance do agendy Personalistika, jak vystavovat mzdy, jak provádět jejich zaúčtování a kontrolu nebo třeba roční zúčtování mezd.

Co se v kurzu například naučíte?
 • Zjistíte, jak nastavit mzdy v agendách Globální nastavení a Legislativa.
 • Vysvětlíme si, jak zavést karty zaměstnanců do systému v agendě Personalistika.
 • Ukážeme si potřebné tiskové sestavy.
 • A zkusíme si také zpracovat měsíční mzdy v agendě Mzdy.

Kurz je vhodný pro: mzdové účetní zpracovávající mzdy v programu PAMICA, které se v programu dobře orientují a mají pokročilou znalost mzdové problematiky

Premiéra na YouTube: 14. 8. 2020           Délka kurzu: 140 minut             Kategorie: C ?S počítačem i Windows pracuji bez problémů a mám také zkušenosti s programem PAMICA.            Kurzem provází: Daniela Krýsová


Kompletními postupy souvisejícími se mzdovou agendou a personalistikou vás provedeme na našem prezenčním školení Personalistika, Mzdy, Pokročilá nastavení, upomínky, příp. na specializovaných online školení Mzdová uzávěrka.Práce v mPohodě a mKase

Pohodové appky pro vaše podnikání
Znáte už naše pohodové mobilní aplikace mPOHODAmKasa? Jsou perfektní při prodeji v terénu a abyste všechny jejich funkce nemuseli objevovat sami, náš technik Vojta vám v tomto online kurzu ukáže, jak appky nastavit a jak fungují – od A do Z.

Co se v kurzu například naučíte?
 • Provedeme vás registrací vaší firmy v aplikaci mPOHODA, resp. mKasa.
 • Představíme si jednotlivé volby v nastavení aplikace mPOHODA, resp. mKasa.
 • Ukážeme si, jak v aplikacích vystavovat doklady a jak data synchronizovat s ekonomickým systémem POHODA.
 • A na závěr se podíváme na některé hardwarové doplňky, které lze na aplikace napojit.

Kurz je vhodný pro: všechny zájemce, kteří si chtějí usnadnit vystavování prodejních dokladů v terénu a/nebo mají ze zákona povinnost evidovat tržby (EET)

Premiéra na YouTube: 28. 8. 2020           Délka kurzu: 57 minut             Kategorie: B ?S počítačem i Windows pracuji bez problémů, aplikace mPOHODA a mKasa zatím neznám.            Kurzem provází: Vojtěch Bouchner


Kompletními postupy, jak pracovat v mobilní aplikaci mPOHODA, vás provedeme na našem specializovaném online školení Základní dovednosti.Seznamte se s našimi lektoryVojtěch Bouchner
Lektor a technik informačního systému

Vojta je nadšeným lektorem a „ajťákem“ nejen ve svém pracovním, ale i soukromém životě. Informatika ho provází každým dnem už od jeho studia na VŠ. V našem týmu techniků informačního systému se už 3. rokem specializuje na XML komunikaci a tvorbu převodních XSLT šablon (můstků) pro převod dat z MS Excel a jiného software do programu POHODA. Vojta ale rozhodně netráví veškerý svůj volný čas před obrazovkou monitoru. S chutí vystupuje jako moderátor plesů a společenských akcí nebo jako herec v ochotnickém divadle. O jeho bravurních komunikačních dovednostech na našich kurzech tudíž nemůže být nejmenších pochyb.
 
„Nejlépe děláme to, na čem nám záleží a co nás skutečně baví.“
 
 
Tomáš Rain
Vedoucí pobočky v Praze, konzultant informačního systému a lektor

Tomáš má v oblasti poskytování podpory a konzultací začínajícím i pokročilým uživatelům již mnohaletou praxi. Před nástupem do týmu STORMWARE pracoval 5 let jako lektor a konzultant různých kancelářských, manažerských, ekonomických a účetních aplikací, takže od něj můžete očekávat vždy profesionální přístup. Tomáš působí jako vedoucí pražské pobočky, kde kromě manažerských povinností poskytuje předprodejní prezentace a individuální konzultace. Je autorem a také lektorem několika standardizovaných kurzů se specializací na finanční analýzu a Business Intelligence. Kromě toho je i vysokoškolským pedagogem a autorem řady odborných článků, skript a dalších publikací.
 
„Mám zajímavou práci, skvělé kolegy a podílím se na prodeji jedinečného software. Co více si mohu v profesním životě přát?“
 
Daniela Krýsová
Senior konzultantka informačního systému a lektorka

Daniela se už od svých studií na vysoké škole pohybuje v ekonomickém sektoru. Než nastoupila do Pohody, získávala cenné praktické zkušenosti na pozici mzdové účetní. V našem týmu konzultantů a lektorů už přes 12 let pomáhá lidem orientovat se v oblasti personalistiky a zpracování mezd v našich programech. K účastníkům školení přistupuje vždy individuálně s ohledem na rozdílnou úroveň jejich dosavadních znalostí. I proto je Daniela velmi oblíbenou lektorkou – jejími kurzy prošly už stovky posluchačů.
 
„Přestože jsem introvert, práce s lidmi mě neskutečně baví a naplňuje.“
 
 
Iva Bambulová
Senior konzultantka informačního systému a lektorka

Iva pracuje ve společnosti STORMWARE jako konzultantka informačního systému již více než 8 let; kromě toho se aktivně věnuje také profesi lektorky. Během roků strávených poskytováním rad uživatelům našich produktů nasbírala vskutku bohaté zkušenosti, které s radostí předává posluchačům na offline školeních i online kurzech. Iva je sluníčkem našeho pohodového týmu, do práce chodí vždy pozitivně naladěná a stejně tak jedná i se svými „žáky“. Volné chvíle nejraději tráví nakupováním a procházkami se svým pejskem.
 
„Práce někdy umí potrápit, ale s úsměvem jde všechno lépe.“