Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma

10.1 Kniha jízd

Daňově uznatelné výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem jsou upravené zákonem o daních z příjmů a jsou odlišné pro vozidla zahrnutá v majetku poplatníka nebo v pronájmu (firemní vozidla) a pro vozidla nezahrnutá v majetku poplatníka (soukromá vozidla). U firemních vozidel se do účetnictví vykazují náklady vznikající v průběhu roku – pohonné hmoty, pneumatiky, údržba, pojištění, opravy a odpisy vozidla zařazeného v hmotném dlouhodobém majetku.

Prvotními doklady jsou účtenky a faktury, o kterých účtujete běžným způsobem v agendách Pokladna, Přijaté fakturyOstatní závazky. Například platbu za pohonné hmoty budete účtovat v agendě Pokladna na vrub účtu 501 a ve prospěch účtu 211. U firemních vozidel nemusíte vykazovat průměrnou spotřebu. Tisková sestava Kniha jízd má pouze evidenční charakter a je podkladem pro finanční úřad.

U soukromého vozidla se výdaje vykazují formou náhrad za ujeté kilometry a spotřebované pohonné hmoty. Ty získáte v tiskové sestavě Kniha jízd, která je spolu s cestovním příkazem i prvotním dokladem. Pro výpočet náhrad za palivo se používají ceny vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí k prvnímu dni nového účetního období nebo skutečné ceny, které musíte doložit účtenkami.

V agendě Legislativa jsou evidovány sazby náhrad pro podnikatele i pro zaměstnance, které vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Protože podmínkou účtování náhrad je vždy vystavení cestovního příkazu, účtujete o jeho proplacení v hotovosti v agendě Pokladna na vrub účtu 512 a ve prospěch účtu 211.

K cestovnímu dokladu je třeba přiložit i fotokopii technického průkazu, která prokazuje průměrnou spotřebu pohonných hmot. Také nezapomeňte za soukromé vozidlo, které je používáno k podnikání, zaplatit silniční daň.

U vozidel, která byla původně v majetku poplatníka a nyní jsou převedena do soukromého vlastnictví, zákon předpokládá, že cena vozidel už byla v nákladech podnikání uplatněna formou odpisů (nebo leasingových splátek), a proto povoluje uplatnit pouze náhrady za palivo. Prvotním dokladem je znovu kniha jízd a příslušné účtenky.

Příklad: Podnikatel jel na pracovní cestu se svým soukromým osobním automobilem. V technickém průkazu je uvedena průměrná spotřeba vozidla 7,7 l na 100 km. Vozidlo jezdí na benzin. Podnikatel ujel 292 km a načerpal 30 l paliva za cenu 33,70 Kč/l. Spočítejte a zaúčtujte uplatnitelnou náhradu v případě, že se pro výpočet nebudou používat skutečné ceny PHM, a pak i pro případ, kdy budou použity skutečné ceny.

Nejprve zadejte jízdu do agendy Kniha jízd, která vypočítá celkovou uplatnitelnou náhradu podle následujícího vzorce:

  • náhrada za PHM = (průměrná spotřeba podle technického průkazu × cena paliva × počet ujetých km) / 100
  • náhrada za km = počet ujetých km × náhrada za km pro osobní automobil podle legislativy
  • celková uplatnitelná náhrada = náhrada za PHM + náhrada za km

V prvním případě nebude v agendě Vozidla zatrženo pole Používat skutečné ceny PHM, proto se pro výpočet náhrady použije cena paliva z agendy Legislativa, která je platná v daném období.

  • náhrada za PHM = 7,70 × 33,10 × 292 / 100 = 744,22 Kč
  • náhrada za km = 292 × 4,10 = 1 197,20 Kč
  • celková uplatnitelná náhrada = 744,22 + 1 197,20 = 1 941,42 Kč, zaokrouhlena na 1 941 Kč.

Ve druhém případě musíte nejprve zatrhnout pole Používat skutečné ceny PHM, dále doplnit údaje o čerpání paliva do agendy Kniha jízd a následně vytisknout sestavu Kniha jízd.

  • náhrada za PHM = 7,70 × 33,70 × 292 / 100 = 757,71 Kč
  • náhrada za km = 292 × 4,10 = 1 197,20 Kč
  • celková uplatnitelná náhrada = 757,71 + 1 197,20 = 1 954,91 Kč, zaokrouhlena na 1 955 Kč.

Celkovou uplatnitelnou náhradu v obou případech uvedete do agendy Pokladna a zaúčtujete na účty 512/211.

Kniha jízd