Odemkněte potenciál systému POHODA

6.3 Výkazy

(pouze ve variantách Standard a Profi)

Agendy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách kapitáluPříloha v účetní závěrce jsou obsaženy ve variantách Standard a Profi.

Tiskopisy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty (v plném i zkráceném rozsahu) jsou pro podnikatelské subjekty k dispozici i v anglickém a německém jazyce. Uvedené tiskopisy lze v tisících Kč načítat přímo z programu POHODA, případně máte-li k dispozici výkazy ve formátu .xml či .p7s, je možné provést jejich import.

Do agendy Přehled o změnách kapitálu a Příloha v účetní závěrce snadno vložíte i vlastní soubor s daným přehledem, resp. přílohou.

Vystavené výkazy jednoduše přiřadíte ke zpracovanému přiznání k dani z příjmů a současně s daňovým přiznání elektronicky odešlete na Daňový portál FS.