Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

6.11 Obecná podání

Agenda Obecná podání, kterou naleznete ve variantě Profi, slouží k evidenci a následnému odeslání obecných písemností na finanční úřad, resp. Generální finanční ředitelství či Odvolací finanční ředitelství.

Pro vytvoření písemnosti stačí pouze v Průvodci zavedením Obecné písemnosti zvolit, jaké daně se podání týká a v samotné písemnosti pak v sekci Otázky vybrat požadovaný Typ písemnosti. Do sekce Jiné přílohy následně zapište požadované sdělení či přiložte soubor umístěný na vašem disku.

Číselník zapracovaný v průvodci i v poli Typ písemnosti odpovídá číselníku daňového portálu FS.

Odeslat elektronicky obecnou písemnost můžete prostřednictvím povelu Podat elektronicky… z nabídky Záznam.