Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.5 Vytvořit závazky/pohledávky

Povel je k dispozici v agendě Daň z příjmůDaň z přidané hodnoty a Spotřební daň. Povelem se otevře Průvodce vytvořením závazků/pohledávek, s jehož pomocí vytvoříte závazky nebo pohledávky odvodů či přeplatků na příslušné dani, sociálním a zdravotním pojištění a na platby záloh na následující zdaňovací období. Povel Vytvořit závazky naleznete také v agendě Silniční daň, Daň z nemovitých věcíDaň z hazardních her.