Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.3 Aktualizovat poplatníka

Aktualizovat poplatníka

Pokud jste provedli změny v agendě Adresář poplatníků a chcete, aby se provedené změny promítly do již vystaveného přiznání, použijte v daném přiznání povel Záznam/Aktualizovat poplatníka.