Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.4 Oficiální přiznání

Oficiální přiznání

Hotové přiznání, které budete považovat za kompletní a správné, označte pomocí povelu Oficiální, který naleznete v menu Záznam. Z takto označených přiznání bude vytvořena tisková sestava Termíny plateb, kterou naleznete v agendě Adresář poplatníků.

V každém zdaňovacím období je možné označit jako oficiální pouze jedno přiznání, které následně vstoupí do agendy Archiv. Pokud chcete označení zrušit, zvolte znovu povel Záznam/Oficiální.