Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

1.1 Úvodní informace

Děkujeme vám, že jste si zvolili daňový software TAX z produkce společnosti STORMWARE s.r.o.

TAX je komplexním řešením pro daňové poplatníky i daňové poradce. Základní ovládání a koncepce produktu vychází z ekonomicko-informačního systému POHODA. Důsledně optimalizované prostředí programu usnadňuje orientaci ve zpracovávaném daňovém přiznání. Místo nepřehledného mnohastránkového tiskopisu se k vyplnění nabízí jen několik polí s automatickými výpočty a kontrolami.

Na základě zodpovězených otázek v úvodním nastavení program zpřístupňuje pouze skutečně potřebné části přiznání. Stejný princip byl aplikován i v případě tiskových sestav. TAX obsahuje nejen samotný tiskopis daného přiznání, ale i veškeré potřebné přílohy a přehledy.

Věříme, že daňový software TAX bude přínosem pro vaši firmu a ulehčí vám zpracování daňových přiznání. Vynasnažíme se poskytnout vám veškerou podporu a související služby k vaší plné spokojenosti.

Tato příručka slouží k základní orientaci v programu TAX. Jejím cílem je seznámit začínající uživatele se základní strukturou a funkcemi programu. Příručka nenahrazuje systémovou dokumentaci, neobsahuje podrobný popis polí, funkcí a jednotlivých druhů daňových přiznání.

Podrobné informace o ovládání programu, popis funkcí a jednotlivých daňových přiznání naleznete v nápovědě, kterou vyvoláte stisknutím klávesy F1.