Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Příručka uživatele > Úvod > Přehled povelů nabídek

1.7 Přehled povelů nabídek

V této části uvádíme přehled povelů nabídek se stručným popisem a uvedením případné klávesové zkratky. Konkrétní obsah nabídek v systému TAX závisí na instalované variantě programu a také na nastavení přístupových práv uživatelů.

Nabídka Soubor

Název Popis Klávesa
Adresář poplatníků Otevře adresář daňových poplatníků CTRL+A
Události Otevře evidenci událostí
Přihlásit se… Umožní přihlásit se do programu jako jiný uživatel
Změnit heslo… Umožňuje zadat heslo proti neoprávněnému přístupu
Tiskové sestavy… Vyvolá tiskové sestavy CTRL+T
Náhled Zobrazí náhled výchozí sestavy CTRL+SHIFT+T
Vytisknout Vytiskne výchozí sestavu
Datová komunikace
Elektronická podání Otevře seznam elektronických podání
Odeslané e-maily Otevře agendu odeslaných e-mailů pomocí poštovního klienta SMTP
Odeslané datové zprávy Otevře seznam odeslaných datových zpráv
Export výkazů do XML… Provede export účetních výkazů do formátu XML
Zálohování
Zálohovat… Zálohuje data vybraného poplatníka
Zálohovat vše… Zálohuje data všech poplatníků
Načíst zálohu… Načte data vybraného poplatníka ze záložní kopie
Načíst tiskovou zálohu… Umožní zobrazení a tisk zálohované tiskové sestavy
Načíst systémovou zálohu… Umožní načtení systémové databáze z dříve vytvořené zálohy
Systémová databáze Otevře nastavení pro odmazávání záloh systémové databáze
Zavřít agendu Zavře agendu
Zavřít vše Zavře všechny otevřené agendy
Konec Ukončí aplikaci

Nabídka Nastavení

Název Popis Klávesa
Nastavení programu Otevře nastavení společné pro všechny poplatníky CTRL+N
Nastavení poplatníka Otevře nastavení platné pro vybraného poplatníka CTRL+O
Uživatelské nastavení Otevře nastavení platné pro přihlášeného uživatele CTRL+W
Přístupová práva Umožňuje oprávněným osobám přidělovat přístupová práva uživatelům
Nastavení formuláře… Umožňuje nastavit pole formuláře přístupná z klávesnice CTRL+Y
Bankovní účty Otevře seznam bankovních účtů poplatníka
Homebanking Otevře nastavení bankovních služeb
Plné moci Otevře agendu plných mocí
Podepisující osoba Umožňuje nastavit údaje o podepisující osobě
Vozidla Otevře seznam vozidel poplatníka CTRL+SHIFT+V
Instituce
Celní úřady Otevře seznam celních úřadů
Finanční úřady Otevře seznam finančních úřadů a územních pracovišť
Správy sociálního zabezpečení Otevře seznam správ sociálního zabezpečení
Zdravotní pojišťovny Otevře seznam zdravotních pojišťoven
Seznamy
Konstantní symboly Otevře seznam konstantních symbolů
Kódy bank Otevře seznam kódů bank
Předčíslí účtů Otevře seznam předčíslí bankovních účtů
Obce a PSČ Otevře číselník obcí a PSČ
Země Otevře seznam zemí
Obce (ZÚJ) Otevře číselník základních územních jednotek
Ekonomické činnosti (CZ-NACE) Otevře číselník ekonomických činností (CZ–NACE) dle ČSÚ
Katastrální území Otevře seznam katastrálních území
Kódy kombinované nomenklatury Otevře seznam kódů kombinované nomenklatury
Zobrazit
Vzhled programu Umožní nastavit vzhled programu
Panel agend Zapne/vypne panel agend
Panel sekcí Zapne/vypne panel sekcí
Standardní lišta Zapne/vypne standardní lištu
Hlavní tabulka Zobrazí hlavní tabulku agendy ALT+V

Nabídka Přiznání

Název Popis Klávesa
Daň z příjmů Otevře agendu pro správu přiznání k dani z příjmů CTRL+D
Závislá činnost Otevře agendu pro správu výkazů pro závislou činnost
Rozvaha Otevře agendu pro správu výkazu Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty Otevře agendu pro správu výkazu Výkaz zisku a ztráty
Přehled o peněžních tocích Otevře agendu pro správu výkazu Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách kapitálu Otevře agendu pro správu výkazu Přehled o změnách kapitálu
Příloha v účetní závěrce Otevře agendu pro správu výkazu Příloha v účetní závěrce
Daň z přidané hodnoty Otevře agendu pro správu DPH, kontrolního a souhrnného hlášení CTRL+H
Daň darovací Otevře agendu pro správu daně darovací
Daň dědická Otevře agendu pro správu daně dědické
Daň z nabytí nemovitých věcí Otevře agendu pro správu daně z nabytí nemovitých věcí
Daň z nemovitých věcí Otevře agendu pro správu daně z nemovitých věcí
Daň z hazardních her Otevře agendu pro správu daně z hazardních her
Silniční daň Otevře agendu pro správu daně silniční CTRL+S
Spotřební daň Otevře agendu pro správu daně spotřební
Obecná podání Otevře agendu pro správu obecných podání
Registrace Otevře agendu pro správu registrací poplatníka k daním

Nabídka Odvody

Název Popis Klávesa
Závazky Otevře agendu závazků poplatníka CTRL+Z
Pohledávky Otevře agendu pohledávek poplatníka
Příkazy k úhradě Otevře agendu pro správu příkazů k úhradě CTRL+ SHIFT+B

Nabídka Záznam

Název Popis Klávesa
Editace
Editovat Povolí editaci aktuálního záznamu F9
Vložit Vloží nový záznam do agendy INSERT
Kopírovat Zkopíruje aktuální záznam CTRL+K
Uložit Uloží aktuální záznam agendy CTRL+ENTER
Smazat Smaže aktuální záznam CTRL+DELETE
Smazat vše Smaže všechny nebo vybrané záznamy
Označení
Označit Označí aktuální záznam ALT+X
Označit vše Označí všechny nebo vybrané záznamy v tabulce
Zrušit označení Zruší označení všech nebo vybraných záznamů v tabulce
Výběr
Složený dotaz… Umožní vybrat záznamy dle libovolných kritérií
Uložené dotazy/Přidat do seznamu Přidá aktuální dotaz do seznamu uložených dotazů
Uložené dotazy/Upravit seznam… Umožňuje úpravy uložených dotazů
Poslední dotazy/Vymazat seznam Vymaže seznam dříve provedených dotazů
Vybrat 1 záznam Vybere jeden aktuální záznam
Vybrat dle obsahu Vybere záznamy se stejným obsahem jako aktuální záznam
Vybrat doplněk Vybere záznamy, které neodpovídají podmínce
Upravit dotaz… Umožní upravit aktuální dotaz
Nabídka Záznam v agendě Adresář poplatníků
Aktualizovat dle IS ARES… Umožňuje hromadně ověřit IČ v informačním systému ARES a aktualizovat údaje
Ověřit IČ v IS ARES… Umožňuje ověřit IČ v informačním systému ARES
Zpracování osobních údajů… Umožňuje spravovat osobní údaje poplatníka dle nařízení GDPR
Nabídka Záznam v agendě Bankovní účty
Import z programu POHODA Naimportuje bankovní účty z programu POHODA
Nabídka Záznam v agendě Vozidla
Import z programu GLX Naimportuje vozidla z programu GLX
Import z programu POHODA Naimportuje vozidla z programu POHODA
Nabídka Záznam v agendách přiznání
Otevřít přiznání, Otevřít přílohu Otevře formulář zvoleného záznamu
Aktualizovat poplatníka Aktualizuje údaje o poplatníkovi ve zvoleném přiznání
Aktualizovat vozidla Aktualizuje údaje o vozidlech ve zvoleném přiznání
Aktualizovat ceny KÚ Aktualizuje ceny KÚ v přiznání dle cen v agendě Katastrální území
Podat elektronicky… Podá zvolené přiznání elektronickou formou ve formátu XML
Podat Přehled OSVČ… Podá přehled na OSSZ elektronickou formou ve formátu XML
Elektronicky odesláno Označí/zruší označení záznamu příznakem El. odesláno
Elektronicky odesláno OSVČ Označí/zruší označení záznamu příznakem El. odesláno OSVČ
Oficiální Označí/zruší označení záznamu příznakem Oficiální
Vytvořit závazky/pohledávky…, Vytvořit závazky… Vygeneruje závazky/pohledávky pro zvolené přiznání
Uzavřít přiznání…, Uzavřít… Uzavře/zruší uzavření zvoleného přiznání
Nabídka Záznam v agendě Závazky
Export závazků Zobrazí průvodce pro export závazků do systému POHODA
Zrušit export Zruší příznak o exportu závazků
Nabídka Záznam v agendě Pohledávky
Export pohledávek Zobrazí průvodce pro export pohledávek do systému POHODA
Zrušit export Zruší příznak o exportu pohledávek
Nabídka Záznam v agendě Příkazy k úhradě
Odeslat příkazy… Zobrazí průvodce pro export příkazů k úhradě
Zrušit export… Zruší příznak exportu u zvoleného příkazu k úhradě
Závazky → Umožní vložit do příkazu k úhradě závazek k proplacení CTRL+L
Bankovní účty → Umožní vložit do příkazu k úhradě bankovní účet pro převod peněžních prostředků

Nabídka Nápověda

Název Popis
Témata nápovědy Vyvolá nápovědu programu
Jak používat nápovědu Vyvolá popis používání nápovědy
Objednat… Umožní zadat objednávku software
Objednat na webu Otevře rozcestník objednávek na www.stormware.cz
Objednat individuální služby Otevře objednávku individuálních služeb na www.stormware.cz
Právní předpisy Otevře právní systém WINLEX s aktuální legislativou
Zákaznická podpora Zobrazí informace o zákaznické podpoře k programu TAX
STORMWARE na webu Otevře www.stormware.cz v internetovém prohlížeči
Zprávy Otevře zprávy na webu v internetovém prohlížeči
Nejčastější otázky a odpovědi Otevře FAQ na www.stormware.cz
Vzdálená pomoc Spustí program pro vzdálený přístup k počítači
Automatické aktualizace… Umožní nastavit automatické aktualizace programu
Aktualizovat Provede kontrolu a případnou aktualizaci programu
Aktivovat/Deaktivovat Spustí průvodce aktivací/deaktivací programu
Reaktivace sítě Spustí průvodce reaktivací síťové verze programu TAX
O aplikaci… Zobrazí informace o programu, číslo verze a autorská práva