Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Příručka uživatele > Úvod > Přehled klávesových zkratek

1.8 Přehled klávesových zkratek

Pomocí klávesnice a klávesových zkratek můžete svou práci v programu TAX mnohonásobně zrychlit. Protože se možnosti jejich použití v jednotlivých částech programu liší, konkrétní dostupnou nabídku najdete vždy v kontextové nápovědě, kterou vyvoláte pomocí klávesové zkratky CTRL+F1. Na tomto místě uvádíme ty nejdůležitější a nejčastěji používané klávesy a klávesové zkratky.

Klávesové zkratky ve formuláři

Formulářem nazýváme horní část okna agendy zobrazující detail aktuálního záznamu.

Režim editace F9 nebo kliknutí myší

Další pole ENTER nebo TAB

Předchozí pole SHIFT+TAB nebo

SHIFT+ENTER

Vložení dnešního data MEZERNÍK

Zvýšení data o jeden den +

Snížení data o jeden den -

Rozbalení seznamu F4

Otevření agendy seznamu F5

Potvrzení výběru a návrat (v agendě seznamu po F5) ENTER

Zrušení výběru a zavření agendy seznamu ESC

(v agendě seznamu po F5)

Výběr položky seznamu, která začíná daným písmenem klávesy písmen

Vybrat pole s podtrženým písmenem v názvu ALT+klávesy písmen

Aktivace další záložky formuláře CTRL+PAGE DOWN

Aktivace předešlé záložky formuláře CTRL+PAGE UP

Klávesové zkratky v tabulce

Tabulka je spodní část okna agendy, která zobrazuje seznam záznamů agendy.

Záložka * (hlavní tabulka) ALT+V

Záložka dotazu ALT+Q

Záložka položek ALT+P

Předchozí záznam ŠIPKA NAHORU

Následující záznam ŠIPKA DOLŮ

Předchozí obrazovka PAGE UP

Následující obrazovka PAGE DOWN

První záznam CTRL+HOME

Poslední záznam CTRL+END

Záznam zadaného čísla řádku F7

Označení sloupce CTRL+MEZERNÍK

Označení obsahu buňky F2

Přechod na další položku SHIFT+ENTER

Obsah tabulek bílé barvy lze přímo editovat.

Funkční klávesy

Zobrazení nápovědy F1

Zobrazení nápovědy k poli formuláře = kontextová nápověda CTRL+F1

Aktivace seznamu F2

Vyhledání záznamů, které obsahují zapsaný text v aktuálním sloupci F3

Vyhledání položek, které obsahují zapsaný text v aktuálním sloupci SHIFT+F3

Rozbalení seznamu F4

Zavření agendy CTRL+F4

Otevření agendy seznamu F5

Přepnutí do další části okna F6

Přepnutí do další otevřené agendy CTRL+F6

Přechod na záznam zadaného pořadového čísla F7

Editace záznamu F9

Aktivace hlavní nabídky ALT

Kalkulačka F11