Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

1.4 Instalace programu

Než začnete instalovat, ujistěte se, zda je vaše technické vybavení pro nasazení programu TAX dostačující. Program TAX je určen pro provoz na počítačích s operačními systémy Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista SP2 nebo Windows XP SP3. Popis systémových požadavků a doporučení pro aktuální verzi programu TAX naleznete na www.stormware.cz.

Aby instalace proběhla hladce, ukončete všechny programy, které běží v prostředí Windows. Tím uvolníte paměť a zabráníte případným konfliktům mezi instalačním programem a ostatními programy. Ujistěte se, zda máte dostatek volného místa na disku, případně smažte nepotřebné soubory nebo program nainstalujte na jiný disk. Vyskytnou-li se problémy, zkuste provést některou z následujících akcí:

  • Pokud se instalace nedaří, může být poškozené instalační CD. Zkuste jej proto opatrně očistit. Pokud to nepomůže, obraťte se na výrobce nebo si stáhněte aktuální verzi programu TAX ze svého profilu v Zákaznickém centru.
  • Při opakované instalaci programu do stejného adresáře, např. při instalaci aktualizace, se ujistěte, že program není na vašem počítači spuštěn.

Spuštění instalace

10_Spusteni_instalace%20kopie.png

Po vložení CD do jednotky se automaticky spustí úvodní prezentace. Instalaci spustíte kliknutím na text Instalace. Na úvodní straně průvodce si přečtěte doporučení k bezproblémové instalaci, poté klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se licenční ujednání, po jejichž odsouhlasení se zobrazí informace o instalované verzi programu TAX. Dále budete vyzváni k zadání svého jména, jména firmy a instalačního čísla programu TAX. S programem TAX se automaticky nainstaluje i editor tiskových sestav REPORT Designer.

Umístění programu

Instalátor vám nabídne adresáře (instalační a datový), do kterých bude program nainstalován. Nabídnuté umístění můžete změnit.

Instalační program zkopíruje soubory z instalačního CD (nebo ze stažené instalace) a vytvoří zástupce na ploše a v nabídce Start/Programy/STORMWARE Office.

V případě, že jste vlastníkem některé z předchozích verzí programu TAX, proveďte instalaci do stávajícího adresáře. Tak budou zachována daňová přiznání jednotlivých poplatníků z předchozích let. Tato přiznání je možné kdykoliv vytisknout na tiskopisy platné v příslušném zdaňovacím období, případně k nim vystavit dodatečné přiznání.

Spuštění programu

Po instalaci naleznete na ploše svého počítače ikonu programu TAX. Program lze spustit také z nabídky Start/Programy/STORMWARE Office.

Síťová verze programu

Pokud provádíte síťovou instalaci programu TAX, nabídne vám průvodce po zadání instalačních adresářů možnost nastavení jejich sdílení. Průvodce při instalaci nasdílí zadané adresáře do sítě. Nastavení oprávnění přístupu ke sdíleným složkám se liší podle operačního systému, na který instalujete plnou verzi programu. Přednastavené hodnoty názvů sdílení lze změnit.

Po instalaci je nutné v agendě Adresář poplatníků pomocí povelu Databáze/Správa licencí zadat čísla zakoupených síťových licencí. Počet licencí je kontrolován při každém spuštění programu TAX.

Při instalaci klienta najděte pomocí ikony Síť (Místa v síti) na jednotlivých počítačích sdílenou aplikační složku programu TAX a v ní program spusťte pomocí souboru Tax.exe. Spustí se instalační program, který dodá do systému síťového klienta potřebné soubory. Po dokončení průvodce instalací se na ploše vytvoří zástupce, ze kterého budete program TAX spouštět pro svou práci.