Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Příručka uživatele > Úvod > Přehled podporovaných funkcí

1.3 Přehled podporovaných funkcí

V této kapitole je uveden stručný souhrn možností a principů použitých v programu TAX. Vzhledem k rozsáhlé funkčnosti programu se nejedná o jejich úplný seznam. Konkrétní rozsah a kombinace funkcí závisí na instalované variantě programu.

Software TAX je určen pro zpracování daňových přiznání jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. Kromě přiznání k dani z příjmů umožňuje vystavit přiznání k dani silniční a k dani z přidané hodnoty, dále pak souhrnné a kontrolní hlášení k DPH. Umožňuje také vystavit přiznání k dani z nemovitých věcí. Osoby vedoucí účetnictví mohou v programu zpracovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu v účetní závěrce pro podnikatelské i neziskové organizace. V programu je možné dále vystavit a ručně vyplnit i Přiznání k dani z hazardních her, Přiznání ke spotřební dani z lihu, z minerálních olejů, z piva, z vína a meziproduktů.

Pokud pro vedení účetnictví používáte systém POHODA, nemusíte při zpracování přiznání k dani z příjmů vyplňovat většinu údajů ručně – program TAX si je může automaticky načíst. Stačí pouze doplnit údaje, které se v účetnictví nesledují, a přiznání je hotové.

Formuláře daňových přiznání odpovídají vzorům vydaným Ministerstvem financí, takže je lze odevzdat příslušnému finančnímu úřadu (viz § 72 daňového řádu).

Program TAX obsahuje také řadu nadstandardních funkcí převzatých z ekonomického systému POHODA. Samozřejmostí je adresář poplatníků se správou dokumentů a komunikačními funkcemi, příkazy k úhradě s možností použití homebankingu, pohodlné zálohování dat a tiskových výstupů, export sestav do formátu PDF a jejich odesílání e-mailem či datovou schránkou a další funkce.

Varianty TAX Standard a TAX Profi umožňují nastavení přístupových práv.

Varianta TAX Profi navíc umožňuje evidenci a tisk plných mocí a obecných písemností, import údajů o vozidlech z programu GLX a programu POHODA, export závazků a pohledávek do systému POHODA, sledování vystavených přiznání všech poplatníků napříč jednotlivými roky a řadu dalších funkcí.

Síťový provoz

Síťová verze programu TAX s označením NET umožňuje pracovat s daty umístěnými na serveru až ze tří stanic (v případě síťové verze NET3), resp. až 5 stanic (v případě síťové verze NET5) propojených do sítě. Pro každý další počítač, na kterém potřebujete síťovou verzi používat, jsou určeny přídavné síťové licence CAL. Jednotliví uživatelé pracují s daňovým systémem ze svých počítačů, přičemž mohou mít přesně definovaná přístupová práva do dílčích částí systému podle svých pravomocí.

Bezpečnost

Bezpečnost systému je ve variantách TAX Profi a TAX Standard zajišťována použitím přístupových práv a hesel. Databáze poplatníků lze také zabezpečit proti neoprávněnému přístupu z jiných programů.