Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

8.2 Odeslané e-maily

Agenda obsahuje přehled odeslaných e-mailů z programu TAX pomocí poštovního klienta SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Nastavení SMTP klienta je třeba provést v agendě Nastavení/Uživatelské nastavení, resp. Nastavení poplatníka.

Odeslané e-maily

V této agendě dohledáte vždy veškerou provedenou komunikaci se svými partnery prováděnou prostřednictvím SMTP protokolu. Zobrazí se e-mail, na který byl záznam odeslán, předmět a text zprávy včetně přiložených příloh. Přílohy e-mailu je možné z agendy přímo otevřít, a to buď dvojklikem myši na řádek přílohy, nebo pomocí povelu Otevřít soubor nacházející se v nabídce po kliknutí pravého tlačítka myši na řádek přílohy. V této nabídce naleznete zároveň i povel Otevřít umístění souboru.

V poli Stav e-mailu bude zaznamenáno, zda byl e-mail úspěšně odeslán. Pokud došlo při odeslání k chybě, např. není zadán správně název serveru, číslo portu či e-mailová adresa, program vás na tuto skutečnost při odeslání e-mailu upozorní.

Nedojde-li ke správnému odeslání e-mailu, můžete požadovaný e-mail upravit a pokusit se ho přímo z této agendy odeslat znovu prostřednictvím povelu Znovu odeslat, který naleznete v menu Záznam či v kontextovém menu agendy.

Pomocí filtru ve stavovém řádku můžete v agendě zobrazit buď všechny odeslané e-maily, nebo pouze e-maily za aktuální rok. V případě filtru e-mailů za aktuální rok je výběr prováděn na základě data ve sloupci Datum odeslání.