Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

8.6 Export výkazů do XML

Funkci Export výkazů do XML využijete v případě, kdy potřebujete tiskopisy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha v účetní závěrce exportovat do souboru ve formátu XML pro další zpracování daňovému poradci, bance či pro ruční vložení na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO) apod.

Tato funkce je dostupná pro právnické osoby (podnikatele a nevýdělečné organizace) a dále fyzické osoby vedoucí účetnictví.

Export výkazů do XML

Po zvolení povelu se zobrazí Průvodce pro export výkazů do XML. Na první straně zvolíte rok, za který potřebujete výkazy exportovat, a dále vyberete z výklopných seznamů jednotlivých výkazů požadované tiskopisy. Ve výklopných seznamech se nabízí vždy pouze výkazy sestavené v odpovídajících agendách za období zvolené v poli Rok.

Po stisku tlačítka Další se zobrazí cesta ke složce pro uložení souboru, kterou můžete změnit podle vlastních potřeb.

Pro využití funkce je nutné mít v agendě Nastavení/Přístupová práva přiděleno právo Export výkazů do XML ve větvi Výkazy.