Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

8.1 Elektronická podání

Agenda Elektronická podání slouží k evidenci podání daňových přiznání odeslaných elektronicky na Daňový portál Finanční správy či na portál Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP).

Elektronická podání

V agendě lze snadno zjistit stav příslušného podání prostřednictvím povelu Záznam/Zjistit stav podání. V případě, že potřebujete zjistit stav zpracování u více záznamů, můžete po výběru těchto záznamů použít povel Zjistit hromadně stav podání.

Na záložce Historie komunikace můžete sledovat veškerou komunikaci programu TAX s portálem FS a VREP pro vybrané elektronické podání. Lehce si zde ověříte, v jakém stavu byl daný výkaz podán a jak dopadlo jeho přijetí na portál České správy sociálního zabezpečení nebo Daňový portál Finanční správy.

Pokud daňová přiznání načítáte na Daňový portál Finanční správy ručně, je možné do agendy Elektronická podání načíst potvrzení o podání přiznání pomocí Průvodce importem potvrzení elektronického podání. Průvodce, kterého vyvoláte prostřednictvím povelu Záznam/Importovat doručenku (EPO), vám umožní načíst soubor „…-potvrzeni.p7s“, který je automaticky vytvořen po odeslání daňového přiznání na portál FS.

Pro jednotlivá podání je možné v agendě Elektronická podání Exportovat datovou větu do souboru ve formátu XML a Exportovat doručenku do souboru s příponou P7S pro potřeby kontrolních orgánů, a to vše prostřednictvím příslušných povelů v nabídce Záznam.

Prostřednictvím povelu Otevřít zdrojový záznam, který vyvoláte přes pravé tlačítko myši na řádku příslušného podání, je možné se přepnout na zdrojové přiznání.

Ze zdrojových agend přiznání se lze přepnout do agendy Elektronická podání prostřednictvím povelu Otevřít podání, který naleznete po stisku pravého tlačítka myši na záložce El. podání. Na této záložce můžete pro spárování přiznání se záznamem v agendě Elektronická podání využít povel Připojit el. podání. Po spárování bude možné i v agendě daného přiznání vytisknout sestavu Opis el. potvrzení podání, která vám může posloužit jako doklad potvrzující odeslání přiznání. Povel Odpojit zdrojový záznam umožní zrušit vazbu mezi potvrzením podání a přiznáním. Funkci využijete v případě, že bylo potvrzení podání navázáno na nesprávné přiznání.

Pomocí povelu Záznam/Editace/Smazat je v agendě Elektronická podání možné smazat podání, které bylo vytvořeno importem doručenky a nebylo následně navázáno na zdrojové přiznání nebo podání, pro které již neexistuje zdrojové přiznání z důvodu, že bylo z databáze poplatníka odstraněno.

Pomocí filtru ve stavovém řádku můžete v agendě zobrazit buď všechna podání, nebo pouze podání za aktuální rok. V případě filtru podání za aktuální rok je výběr prováděn na základě data ve sloupci Datum odeslání.