Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

8.5 Export do Sbírky listin

Funkci využijete v případě, že potřebujete výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách kapitálu, Příloha v účetní závěrce a příp. další) exportovat do souboru ve formátu PDF pro odeslání do Sbírky listin veřejného rejstříku.

Tato funkce je dostupná pro právnické osoby (podnikatele a nevýdělečné organizace) a dále fyzické osoby vedoucí účetnictví.

Export do Sbírky listin

Po zvolení povelu se zobrazí Průvodce pro export výkazů účetní závěrky do Sbírky listin veřejného rejstříku. Na první straně průvodce vyberte rejstříkový soud a zvolte rok sestavení účetní závěrky. Výkazy je možné načíst přímo z programu TAX, případně můžete přiložit i soubor uložený mimo program TAX.

Chcete-li odeslat všechny výkazy v jednom PDF souboru, zatrhněte volbu Spojit všechny výkazy do jednoho PDF. V případě, že volba zůstane nezatržena, bude každý výkaz odeslán na rejstříkový soud zvlášť.

Pro jedno podání je maximální velikost všech PDF souborů omezena veřejným rejstříkem na 10 MB.

Po stisku tlačítka Další určíte, jakým způsobem se účetní závěrka příslušnému rejstříkovému soudu odešle, tj. prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailem.

Pro využití funkce je nutné mít v agendě Nastavení/Přístupová práva přiděleno právo Export do Sbírky listin ve větvi Soubor/Datová komunikace.